Henk de Vree - home

De fractie van de PVV in Zuid-Holland is geschrokken van de kosten van de provinciespeld van de Commissaris van de Koning. De luxe speld heeft kennelijk een kleine duizend euro gekost. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Dit is niet hoe je terughoudend met belastinggeld om zou moeten gaan. Was het écht nodig om zoveel geld uit te geven aan een sieraad? De PVV heeft hier ernstige bedenkingen bij. Als de Commissaris zonodig dure sieraden wil dragen, kan hij dit eenvoudig van zijn riante vergoeding betalen”.

De PVV heeft in 2011 gepleit voor de komst van een declaratieregister, waarin alle uitgaven van onder andere de Commissaris van de Koning worden opgenomen. PVV’er De Vree gaat verder: “Het spenderen van duizend euro aan een sieraad geeft aan dat het register zijn nut bewijst. Zonder zo’n register waren we wellicht nooit achter de kosten van de speld gekomen. Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor de aanschaf van deze speld. Wat de PVV betreft mag het allemaal wel wat minder!”

De PVV in Zuid-Holland stelt aan de Commissaris van de Koning de onderstaande schriftelijke vragen.

Read More

De Commissaris van de Koning heeft aangegeven zich ten volle in te zetten voor het bestuursakkoord over de zogenaamde asielzoekers. Dit akkoord is onder regie van het kabinet opgesteld. De CdK wil voor 1 februari 2016 minimaal 2.500 asielzoekers huisvesten en nog eens 500 noodopvangplekken per veiligheidsregio. De PVV is hier mordicus op tegen en zal zich tot de laatste seconde blijven verzetten.

De PVV kan zich inhoudelijk gezien totaal niet vinden in de lijn van de CdK. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “De minister kan bij wijze van spreken twintig verzoeken tot opvang doen, maar in een al overvolle provincie die barst van de problemen met Noord-Afrikanen en lieden uit het Nabije Oosten is dat teveel gevraagd”.

Grootschalige opvang zal binnen de kortste keren leiden tot sociale onrust, zoals we in zo’n beetje alle Zuid-Hollandse gemeenten die deze onzalige plannen hebben uitgewerkt hebben gezien. De provincie Zuid-Holland is niet bevoegd om te spreken over de enige oplossing van dit steeds groter wordende probleem, namelijk het sluiten van de grenzen. PVV’er De Vree gaat verder: “Voor zover de provincie wel ergens zorg voor draagt – namelijk de opvang van al deze asieleisers en gelukszoekers – roepen we de CdK dan ook op zich verre te houden van allerlei maatregelen waarmee de burgers van Zuid-Holland nog verder gedupeerd worden dan nu al het geval is!”

De PVV in Zuid-Holland wil snel duidelijkheid over de locaties waar de komende periode duizenden extra asielzoekers worden opgevangen. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Enkele dagen geleden heeft de Commissaris van de Koning aangegeven dat er 2.000 tot 2.500 extra asielzoekers kunnen worden opgevangen in Zuid-Holland. Dat is dus nog bovenop de huidige toestroom. Onbegrijpelijk!”

In een interview heeft de Commissaris verteld dat de opvanglocaties vooralsnog geheim worden gehouden, zogezegd om onrust te voorkomen. PVV’er De Vree gaat verder: “Dat kan natuurlijk niet. De burgers van Zuid-Holland hebben er recht op te weten waar de vele duizenden asielzoekers worden opgevangen. Het is onbestaanbaar dat zij van de ene op de andere dag worden overvallen door de komst van deze lieden”.

De PVV vindt de rol van de Commissaris van de Koning ook erg onduidelijk. Spreekt hij nu als rijksheer, of in de functie van voorzitter van Gedeputeerde Staten danwel Provinciale Staten? De PVV wil hier duidelijkheid over en wel voor het begrotingsdebat van 11 november.

Read More