Henk de Vree - home

De PVV in Zuid-Holland is niet te spreken over de antwoorden van de Commissaris van de Koning over de inmiddels beruchte provinciespeld. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Naar nu blijkt heeft de provincie niet 1, maar liefst 3 spelden van zilver en goud besteld. Dit terwijl in het declaratieregister slechts de rekening van één speld is opgenomen. Ik wil weten hoe de vork in de steel zit! Daarnaast herken ik niet het beeld dat ik expliciet toestemming heb gegeven voor het vervaardigen van een zilveren speld en twee gouden spelden”.

Ook antwoorden op andere vragen die de PVV heeft gesteld roepen weer nieuwe vragen op. Zo is nog altijd onduidelijk wanneer er precies opdracht gegeven is voor het fabriceren van de spelden. PVV’er De Vree gaat verder: “Ik begin zo langzamerhand mijn geduld te verliezen. Het wordt tijd dat alle kaarten op tafel worden gelegd, en dat glashelder wordt hoeveel belastinggeld er verspild is met de aankoop van deze sieraden! Als we de berichten in de media moeten geloven dan heeft de Commissaris van de Koning al in juni 2014 toestemming gegeven voor het vervaardigen van deze spelden. Dit terwijl hij veronderstelt dat hij pas eind 2014 het voornemen tot aanschaf van die spelden heeft gedeeld met alle fractievoorzitters”.

De Partij voor de Vrijheid stelt aan de Commissaris van de Koning onderstaande vervolgvragen.

Read More

De fractie van de PVV in Zuid-Holland is geschrokken van de kosten van de provinciespeld van de Commissaris van de Koning. De luxe speld heeft kennelijk een kleine duizend euro gekost. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Dit is niet hoe je terughoudend met belastinggeld om zou moeten gaan. Was het écht nodig om zoveel geld uit te geven aan een sieraad? De PVV heeft hier ernstige bedenkingen bij. Als de Commissaris zonodig dure sieraden wil dragen, kan hij dit eenvoudig van zijn riante vergoeding betalen”.

De PVV heeft in 2011 gepleit voor de komst van een declaratieregister, waarin alle uitgaven van onder andere de Commissaris van de Koning worden opgenomen. PVV’er De Vree gaat verder: “Het spenderen van duizend euro aan een sieraad geeft aan dat het register zijn nut bewijst. Zonder zo’n register waren we wellicht nooit achter de kosten van de speld gekomen. Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor de aanschaf van deze speld. Wat de PVV betreft mag het allemaal wel wat minder!”

De PVV in Zuid-Holland stelt aan de Commissaris van de Koning de onderstaande schriftelijke vragen.

Read More

De Commissaris van de Koning heeft aangegeven zich ten volle in te zetten voor het bestuursakkoord over de zogenaamde asielzoekers. Dit akkoord is onder regie van het kabinet opgesteld. De CdK wil voor 1 februari 2016 minimaal 2.500 asielzoekers huisvesten en nog eens 500 noodopvangplekken per veiligheidsregio. De PVV is hier mordicus op tegen en zal zich tot de laatste seconde blijven verzetten.

De PVV kan zich inhoudelijk gezien totaal niet vinden in de lijn van de CdK. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “De minister kan bij wijze van spreken twintig verzoeken tot opvang doen, maar in een al overvolle provincie die barst van de problemen met Noord-Afrikanen en lieden uit het Nabije Oosten is dat teveel gevraagd”.

Grootschalige opvang zal binnen de kortste keren leiden tot sociale onrust, zoals we in zo’n beetje alle Zuid-Hollandse gemeenten die deze onzalige plannen hebben uitgewerkt hebben gezien. De provincie Zuid-Holland is niet bevoegd om te spreken over de enige oplossing van dit steeds groter wordende probleem, namelijk het sluiten van de grenzen. PVV’er De Vree gaat verder: “Voor zover de provincie wel ergens zorg voor draagt – namelijk de opvang van al deze asieleisers en gelukszoekers – roepen we de CdK dan ook op zich verre te houden van allerlei maatregelen waarmee de burgers van Zuid-Holland nog verder gedupeerd worden dan nu al het geval is!”