PVV: Kwestie rondom provinciespeld roept alleen maar meer vragen op

De PVV in Zuid-Holland is niet te spreken over de antwoorden van de Commissaris van de Koning over de inmiddels beruchte provinciespeld. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Naar nu blijkt heeft de provincie niet 1, maar liefst 3 spelden van zilver en goud besteld. Dit terwijl in het declaratieregister slechts de rekening van één speld is opgenomen. Ik wil weten hoe de vork in de steel zit! Daarnaast herken ik niet het beeld dat ik expliciet toestemming heb gegeven voor het vervaardigen van een zilveren speld en twee gouden spelden”.

Ook antwoorden op andere vragen die de PVV heeft gesteld roepen weer nieuwe vragen op. Zo is nog altijd onduidelijk wanneer er precies opdracht gegeven is voor het fabriceren van de spelden. PVV’er De Vree gaat verder: “Ik begin zo langzamerhand mijn geduld te verliezen. Het wordt tijd dat alle kaarten op tafel worden gelegd, en dat glashelder wordt hoeveel belastinggeld er verspild is met de aankoop van deze sieraden! Als we de berichten in de media moeten geloven dan heeft de Commissaris van de Koning al in juni 2014 toestemming gegeven voor het vervaardigen van deze spelden. Dit terwijl hij veronderstelt dat hij pas eind 2014 het voornemen tot aanschaf van die spelden heeft gedeeld met alle fractievoorzitters”.

De Partij voor de Vrijheid stelt aan de Commissaris van de Koning onderstaande vervolgvragen.

Vragen

In het declaratieregister wordt vermeld dat voor “een gouden provinciespeld” een bedrag van 960 euro is betaald (I). In de beantwoording stelt u: “Als eerste versie is een zilveren speld met bladgoud vervaardigd, maar omdat dit type sneller zou slijten dan een gouden model, zijn vervolgens twee gouden exemplaren besteld.”

1. Klopt het dat de rekening voor een provinciespeld zoals opgenomen in het declaratieregister betrekking heeft op slechts één speld? Zo neen, waarom staat dit dan als zodanig in het register opgenomen? Zo ja, wat zijn de totale kosten van de provinciespeld, dus inclusief mal en drie exemplaren?

In de beantwoording van onze eerdere schriftelijke vragen stelt u dat eind 2014 is gesproken over “een voornemen” tot het mogelijk vervaardigen van een speld in het fractievoorzittersoverleg. Daarna heeft u een provinciespeld laten ontwerpen. Daarmee insinueert u dat alle fractievoorzitters expliciet toestemming hebben gegeven tot het vervaardigen van een zilveren en enkele gouden spelden.

2. Is Provinciale Staten vooraf actief en in openbaarheid geïnformeerd over het aanschaffen van drie provinciespelden tegen een bedrag van 960 euro (al dan niet voor één speld)? Zo neen, waarom niet?
3. In welk verslag is terug te lezen dat alle fractievoorzitters toestemming zouden hebben gegeven voor het vervaardigen van een zilveren speld en twee gouden spelden?

De PVV vind het uiterst merkwaardig dat wij in lokale media moeten vernemen dat u op of rond de 30e Nationale Zilverdag opdracht zou hebben gegeven voor de speld (II). De Zilverdag vond plaats op 9 juni 2014. In de beantwoording van de schriftelijke vragen geeft u aan pas eind 2014 een voornemen tot aanschaf te hebben geuit in het fractievoorzittersoverleg.

4. Klopt het bericht in de media dat u reeds in juni 2014 opdracht heeft gegeven tot het maken van de speld(en)? Zo neen, op welke datum is dan wel opdracht gegeven tot het vervaardigen van de drie provinciespelden?
5. Bent u het met de PVV eens dat het niet van respect getuigd als u al in juni 2014 één of meedere speld(en) laat ontwerpen en vervaardigen en pas eind 2014 formeel het voornemen tot aanschaf mededeelt aan het fractievoorzittersoverleg?

U stelt dat de provincie Zuid-Holland eigenaar is van de mal, “zodat op een later moment desgewenst extra spelden voor andere bestuurders gemaakt kunnen worden”.

6. Bent u nog altijd van mening dat het uitdelen van spelden ter waarde van mogelijk duizend euro per stuk een correcte wijze van omgaan met belastinggeld is? Zo neen, waarom niet?

Het vervaardigen van de speld had als doel om meer herkenbaarheid van de Commissaris van de Koning in het publieke domein te creëren.

7. Kunt u bevestigen dat u sinds deze speld draagt vele malen vaker in de functie van Commissaris van de Koning wordt herkend op straat?

 

Henk de Vree (PVV)