Ed Braam - vragen

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 13-12-2018
Onderwerp : Provincie sorteert voor op annexatie gemeenten

Read More

De PVV in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd nu blijkt dat er voor duizenden euro’s aan cursussen zijn gedeclareerd. PVV’er Ed Braam: “De PVV wil weten waarom er voor meer dan 4.000 euro een cursus Engels moet worden gevolgd door gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor onderwerpen zoals landbouw en grondzaken. Heel merkwaardig!”

Read More

De PVV in Zuid-Holland is geschrokken van het uitvallen van de rampenzenders van RTV Rijnmond en Omroep West op woensdag 30 maart. PVV-Statenlid Ed Braam: 'Een incident in een Rotterdamse mast heeft ervoor gezorgd dat beide stations urenlang onbereikbaar waren. Zuid-Holland heeft het dus heel die periode zonder rampenzender moeten doen. Je moet er niet aan denken wat er in het geval van een ramp had kunnen gebeuren. Onacceptabel!'

De PVV wil van het provinciebestuur weten welke maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. PVV´er Braam gaat verder: 'Het kan niet zo zijn dat door 1 klein incident de hele provincie zonder rampenzender zit. De provincie moet in gesprek gaan met beide omroepen om te voorkomen dat dit ooit nog eens kan gebeuren!´

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande schriftelijke vragen.

Read More