Schriftelijke vragen "Provincie sorteert voor op annexatie gemeenten"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 13-12-2018
Onderwerp : Provincie sorteert voor op annexatie gemeenten

Toelichting

In een artikel van ad.nl (*) op 11 december 2018 valt te lezen dat uit onderzoek in opdracht van de provincie blijkt dat de economische groei aanzienlijk toeneemt als van de Haagse regio één grote gemeente wordt gemaakt.

Volgens de provincie toont het onderzoek van de hoogleraren aan dat goede samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Hollandse regio's nog veel belangrijker is voor de welvaartsontwikkeling dan al werd aangenomen.

De PVV heeft haar bedenkingen inzake dit onderzoek en daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Vragen

1. Heeft u kennisgenomen van de inhoud van het artikel? En hoe staat u tegenover de inhoud van het artikel? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Heeft PS of GS de opdracht gegeven voor dit onderzoek? Indien GS, wat waren de beweegredenen om die opdracht te gegeven? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Wanneer en hoe is PS in kennis gesteld van dit onderzoek?

4. Deelt u de mening dat het onverstandig is om door dit onderzoek (op indirecte wijze) een bom onder de samenwerking in de regio te leggen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5. Deelt u de mening dat dit onderzoek de indruk kan wekken dat de provincie weer op de stoel van de gemeenten wil gaan zitten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6. Bent u het met de PVV eens dat u handelt tegen de afspraken in van gedeputeerde Baljeu met de leden van de Statencommissie B&M? Graag een gemotiveerd antwoord.

7. Hoeveel heeft het onderzoek in totaal gekost en was dit onderzoek begroot? Graag een overzicht.

1. E.G.T. Braam (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) https://www.ad.nl/den-haag/stadsgrens-nekt-economie-in-haaglanden~a14ad6d0/