PVV: Gaat commissaris van de Koning zijn boekje te buiten met ingreep Midden-Delfland?

De PVV in Zuid-Holland neemt met stijgende verbazing kennis van de rol van de commissaris van de Koning ten aanzien van de crisis in gemeente Midden-Delfland. Na een besloten bijeenkomst in één van de vele achterkamertjes die het provinciehuis rijk is, lijkt de eerder weggestuurde burgemeester alsnog te kunnen blijven.

PVV-Statenlid Ed Braam: 'Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland in meerderheid tegen de herbenoeming van de zittende burgemeester gestemd. Een glashelder besluit, genomen door het hoogste orgaan van de gemeente: de gemeenteraad. Nu blijkt die beslissing helemaal niets waard te zijn geweest´.

Donderdagmiddag bleken de raadsleden van Midden-Delfland namelijk ineens massaal voorstander van herbenoeming van de burgemeester. Kennelijk heeft het bezoek aan het provinciehuis alle bezwaren weggenomen, want daarmee lijkt niets een herbenoeming van de burgemeester in de weg te staan. Statenlid Jan Zwerus voegt toe: 'Ik heb helaas geen idee wat er zich achter gesloten deuren heeft afgespeeld, maar dat deze gang van zaken de nodige vragen oproept, lijkt mij duidelijk. En dan vragen mensen zich nog af hoe het komt dat het aanzien van de politiek steeds verder achteruit holt!'

De PVV is vooral benieuwd naar de rol van de commissaris van de Koning, die de situatie in Midden-Delfland de afgelopen dagen bepaald niet onder controle leek te hebben.

Vragen

1. Bent u bekend met de berichten “Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland mag toch blijven”(1), “Burgemeester Rodenburg mag én wil blijven”(2) en “Weggestemde burgemeester blijft aan”(3)?

2. Hoe verklaart u dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden van Midden-Delfland in een geheime stemming af wil van de burgemeester, terwijl men op bezoek op het provinciehuis plotsklaps geen enkel probleem meer heeft met een herbenoeming?

U stelt in een gesprek met het Algemeen Dagblad dat de raad van Midden-Delfland zich ´rot geschrokken´ is en de ´hand in eigen boezem steekt´.

3. Waarvan is de raad van Midden-Delfland precies geschrokken? Was men vantevoren niet op de hoogte van de mogelijke gevolgen van het wegstemmen van het voorstel van de vertrouwenscommissie?

4. Op welke wijze steekt de raad van Midden-Delfland de hand in eigen boezem? Wat zijn de consequenties van het twijfelachtige bestuurlijke circus van de afgelopen dagen voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente?

Volgens het artikel uit De Telegraaf legt u de fout bij de vertrouwenscommissie van de gemeente Midden-Delfland.

5. Bent u bekend met de rol die u, voortvloeiend uit artikel 61 e.v. van de Gemeentewet, ten aanzien van de vertrouwenscommissie zou moeten vervullen? Zo ja, welke activiteiten heeft u ten aanzien van de betreffende procedure ondernomen?

6. Op welke wijze heeft u zelf bijgedragen aan de huidige, beschamende situatie ten aanzien van de mogelijke herbenoeming van de burgemeester?

7. In hoeveel andere gevallen heeft een commissaris van de Koning in Zuid-Holland een voordracht vanuit de gemeenteraad naast zich neergelegd?

8. Zijn er nog andere democratisch genomen besluiten waarbij u de betrokkenen wilt uitnodigen om in beslotenheid op het provinciehuis tot een tegenovergesteld standpunt te komen? Zo ja, welke besluiten?

Ed Braam (PVV)
Jan Zwerus (PVV)

Bronnen:
(1) “Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland mag toch blijven”, Omroep West, 28 januari 2016. http://www.omroepwest.nl/nieuws/3048707/Burgemeester-Rodenburg-van-Midden-Delfland-mag-toch-blijven
(2) “Burgemeester Rodenburg mag én wil blijven”, Algemeen Dagblad, 28 januari 2016. http://www.ad.nl/ad/nl/37561/Westland/article/detail/4234153/2016/01/28/Burgemeester-Rodenburg-mag-en-wil-blijven.dhtml
(3) “Weggestemde burgemeester blijft aan”, De Telegraaf, 28 januari 2016. http://www.telegraaf.nl/binnenland/25104141/___Rodenburg_blijft_aan___.html