PVV Zuid-Holland: Snel duidelijkheid over opvanglocaties asielzoekers!

De PVV in Zuid-Holland wil snel duidelijkheid over de locaties waar de komende periode duizenden extra asielzoekers worden opgevangen. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Enkele dagen geleden heeft de Commissaris van de Koning aangegeven dat er 2.000 tot 2.500 extra asielzoekers kunnen worden opgevangen in Zuid-Holland. Dat is dus nog bovenop de huidige toestroom. Onbegrijpelijk!”

In een interview heeft de Commissaris verteld dat de opvanglocaties vooralsnog geheim worden gehouden, zogezegd om onrust te voorkomen. PVV’er De Vree gaat verder: “Dat kan natuurlijk niet. De burgers van Zuid-Holland hebben er recht op te weten waar de vele duizenden asielzoekers worden opgevangen. Het is onbestaanbaar dat zij van de ene op de andere dag worden overvallen door de komst van deze lieden”.

De PVV vindt de rol van de Commissaris van de Koning ook erg onduidelijk. Spreekt hij nu als rijksheer, of in de functie van voorzitter van Gedeputeerde Staten danwel Provinciale Staten? De PVV wil hier duidelijkheid over en wel voor het begrotingsdebat van 11 november.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “Zuid-Holland heeft ruimte voor 2.000 tot 2.500 extra asielzoekers”(1)?

In gesprek met Omroep West geeft u aan “blij” te zijn met de bereidheid van Zuid-Hollandse gemeenten om mee te werken aan creëren van extra opvangplekken.

2. Heeft u deze uitspraak gedaan als rijksheer, of in uw functie van voorzitter van Gedeputeerde Staten danwel Provinciale Staten?

3. Indien u deze uitspraak heeft gedaan als voorzitter van Gedeputeerde Staten, vertegenwoordigd u dan de mening van alle gedeputeerden?

4. Indien u deze uitspraak heeft gedaan als voorzitter van Provinciale Staten, kunt u ons vertellen wanneer de besluitvorming omtrent de extra opvangplaatsen van asielzoekers in Zuid-Holland heeft plaatsgevonden en een meerderheid van de Staten zich hiervoor heeft uitgesproken?

5. Bent u bereid een overzicht naar Provinciale Staten te sturen met daarin alle opvanglocaties voor asielzoekers van de afgelopen periode? Zo neen, waarom niet?

U geeft aan dat de provincie niet bekend zal maken waar de locaties voor opvang van asielzoekers zullen komen, want “dat creëert onnodige onrust”.

6. Hoe verhoudt het bewust achterhouden van informatie ten aanzien van de opvanglocaties zich met het zogenaamd “voorop willen lopen in het transparant maken van de provincie”, zoals geciteerd uit het Hoofdlijnenakkoord?

7. Kunt u de term “onrust” definiëren en een inschatting geven van wat het plaatsen van meerdere asielzoekerscentra in Zuid-Holland voor onrust zou veroorzaken?

8. Denkt u dat de bevolking van Zuid-Holland zit te wachten op de 2.000 tot 2.500 extra opvangplaatsen voor asielzoekers? Zo ja, waarom wel? Zo neen, waarom niet?

9. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor woensdag 11 november 2015?

 

Henk de Vree (PVV)

Bron:
(1) “Zuid-Holland heeft ruimte voor 2.000 tot 2.500 extra asielzoekers”, Omroep West, 29 oktober 2015.