Henk de Vree - home

De Commissaris van de Koning heeft aangegeven zich ten volle in te zetten voor het bestuursakkoord over de zogenaamde asielzoekers. Dit akkoord is onder regie van het kabinet opgesteld. De CdK wil voor 1 februari 2016 minimaal 2.500 asielzoekers huisvesten en nog eens 500 noodopvangplekken per veiligheidsregio. De PVV is hier mordicus op tegen en zal zich tot de laatste seconde blijven verzetten.

De PVV kan zich inhoudelijk gezien totaal niet vinden in de lijn van de CdK. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “De minister kan bij wijze van spreken twintig verzoeken tot opvang doen, maar in een al overvolle provincie die barst van de problemen met Noord-Afrikanen en lieden uit het Nabije Oosten is dat teveel gevraagd”.

Grootschalige opvang zal binnen de kortste keren leiden tot sociale onrust, zoals we in zo’n beetje alle Zuid-Hollandse gemeenten die deze onzalige plannen hebben uitgewerkt hebben gezien. De provincie Zuid-Holland is niet bevoegd om te spreken over de enige oplossing van dit steeds groter wordende probleem, namelijk het sluiten van de grenzen. PVV’er De Vree gaat verder: “Voor zover de provincie wel ergens zorg voor draagt – namelijk de opvang van al deze asieleisers en gelukszoekers – roepen we de CdK dan ook op zich verre te houden van allerlei maatregelen waarmee de burgers van Zuid-Holland nog verder gedupeerd worden dan nu al het geval is!”

De PVV in Zuid-Holland wil snel duidelijkheid over de locaties waar de komende periode duizenden extra asielzoekers worden opgevangen. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Enkele dagen geleden heeft de Commissaris van de Koning aangegeven dat er 2.000 tot 2.500 extra asielzoekers kunnen worden opgevangen in Zuid-Holland. Dat is dus nog bovenop de huidige toestroom. Onbegrijpelijk!”

In een interview heeft de Commissaris verteld dat de opvanglocaties vooralsnog geheim worden gehouden, zogezegd om onrust te voorkomen. PVV’er De Vree gaat verder: “Dat kan natuurlijk niet. De burgers van Zuid-Holland hebben er recht op te weten waar de vele duizenden asielzoekers worden opgevangen. Het is onbestaanbaar dat zij van de ene op de andere dag worden overvallen door de komst van deze lieden”.

De PVV vindt de rol van de Commissaris van de Koning ook erg onduidelijk. Spreekt hij nu als rijksheer, of in de functie van voorzitter van Gedeputeerde Staten danwel Provinciale Staten? De PVV wil hier duidelijkheid over en wel voor het begrotingsdebat van 11 november.

Read More

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More