Henk de Vree - spreekteksten

Voorzitter, voor ons ligt de Begroting 2018, een goed leesbaar stuk. Leuk zijn de kadertjes bijvoorbeeld in het begin, waarin staat wat met het bovenstaande bedoeld wordt. Ik vroeg mij af waarom die kadertjes alleen in het begin stonden. Is de begintekst zo moeilijk dat die uitgelegd moeten worden of waren de kaders op?

Read More

Voorzitter, een paar uur geleden heeft er aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten iets wonderlijks plaatsgevonden.Iets wat de zelfverklaarde, onafhankelijke media, voor onmogelijk hebben gehouden. Wat zullen de linkse, fatsoenlijke en deugdelijke druiven zuur zijn.

Read More

Voorzitter, ik wil beginnen met een woord van dank aan het college voor de voorliggende Begroting 2016, een goed leesbaar stuk waarin wij ons deels kunnen vinden. De verlaging van de opcenten is een goed voorbeeld van dat ‘deels’. Positief is dat de opcenten verlaagd worden. Minder positief is dat het om slechts 4 euro gaat.

Read More