Henk de Vree - vragen

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 9-7-2018
Onderwerp : geen Erdoganborden langs provinciale en gemeentelijke wegen

Read More

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 6-7-2018
Onderwerp : geen andere talen dan Nederlands bij provinciale testen

Read More

Voorzitter, op 28 september 2016 heb ik samen met mijn collega, de heer J.J. Rijken, schriftelijke vragen gesteld over straatterreur van Marokkanen in Maassluis. Het zal u niet ontgaan zijn dat de Commissaris van de Koning vandaag een brief gestuurd heeft aan de Staten, waarin hij uiteenzet waarom hij vanwege zijn kennelijke rol als rijksheer geen antwoord kan geven op onze vragen.

Read More