Mondelinge vragen PVV inzake straatterreur van Marokkanen in Maassluis (PS-vergadering 12-10-2016)

Voorzitter, op 28 september 2016 heb ik samen met mijn collega, de heer J.J. Rijken, schriftelijke vragen gesteld over straatterreur van Marokkanen in Maassluis. Het zal u niet ontgaan zijn dat de Commissaris van de Koning vandaag een brief gestuurd heeft aan de Staten, waarin hij uiteenzet waarom hij vanwege zijn kennelijke rol als rijksheer geen antwoord kan geven op onze vragen.

Daarvan nemen wij kennis. Zoals wij over onze vragen gaan, gaat de Commissaris over zijn antwoord. Waar wij echter wel problemen mee hebben, is dat wij worden uitgemaakt voor leugenaars aan het einde van de brief.

Eigenlijk begrijpen wij dat u uw afkeer niet voor u kunt houden en dat uit door ons van onjuistheden en leugens te beschuldigen. U begrijpt dat wij dat niet pikken. Ik heb daarom de volgende vragen voor u:

Waarom noemt u PVV-leden leugenaars? Kunt u dat onderbouwen en kunt u aangeven waarom dat zo is?

Is er volgens u geen sprake van terreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis? 

Bent u in staat om uw kennelijke afkeer (want ik kan niet anders concluderen) van de PVV voor u te houden? En zo u dat niet kunt, wil ik graag weten waarom niet.

Dank u wel.