Statenvragen "Staak provinciale handhaving absurde taakstellingen Zuid-Hollandse gemeenten inzake huisvesting statushouders"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 10-12-2018
Onderwerp : staak provinciale handhaving absurde taakstellingen Zuid-Hollandse gemeenten inzake huisvesting statushouders

Toelichting

In een artikel van ad.nl (*) op 5 december 2018 valt te lezen dat de gemeente Nissewaard van de provincie Zuid-Holland helemaal geen voorrang hoeft te geven aan statushouders bij het toekennen van sociale woningen.

Dit komt, omdat de verplichte urgentiecategorie “vergunninghouders” is geschrapt door het Rijk. Gemeenten zijn nog altijd wel verplicht om statushouders te huisvesten. De provincie ziet daarop toe via een interventieladder.

Volgens wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) van de gemeente Nissewaard moet de gemeente statushouders toch voorrang geven, ondanks dat het van het Rijk niet meer hoeft, omdat anders de taakstelling niet gehaald wordt:

“De kans dat ze zelf binnen twaalf weken een woning vinden, is nihil.”

En dat de provincie handhaaft, blijkt wel uit het feit dat wethouder Mijnans onlangs op audiëntie moest bij gedeputeerde Adri Bom (CDA) om uit te leggen waarom Nissewaard nu al een aantal keer de taakstelling niet heeft gehaald.

In het slechtste geval wordt de zesde en laatste trede van de genoemde interventieladder bereikt, wat betekent dat de provincie de taakstelling van een “falende” gemeente overneemt en de door haar gemaakte kosten stuurt naar de betreffende gemeente.

Wat de PVV betreft kunnen Zuid-Hollandse gemeenten lak hebben aan de taakstelling en zou de provincie duidelijk richting het Rijk moeten aangeven dat zij “falende” gemeenten hun gang laat gaan en bv. niet de zesde trede van de interventieladder gaat uitvoeren.

Hoewel dit op papier botst met regelgeving van het Rijk, is de PVV van mening dat gezien de enorme woningnood in veel Zuid-Hollandse gemeenten, culturele en sociaal-economische problemen met statushouders, de provincie inzake de interventieladder keihard moet lobbyen in Den Haag, al dan niet in IPO-verband.

Bovendien zou de provincie richting het Rijk moeten aangeven dat zij maximaal moet inzetten op het laten terugkeren van zogenaamde vluchtelingen naar veilige landen in de regio waar ze vandaan komen. Zo zijn bv. grote delen van Syrië inmiddels weer veilig.

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Bent u bereid, gezien de enorme woningnood, culturele en sociaal-economische problemen met statushouders, om alle Zuid-Hollandse gemeenten een brief te sturen waarin u aangeeft dat zij de voorrang voor statushouders gewoon kunnen schrappen, alsmede dat de provincie niet meer de taakstelling handhaaft & bent u bereid inzake de interventieladder keihard te gaan lobbyen in Den Haag, al dan niet in IPO-verband? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Bent u ook bereid richting het Rijk aan te geven dat zij maximaal moet inzetten op het laten terugkeren van zogenaamde vluchtelingen naar veilige landen in de regio waar ze vandaan komen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

1. J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)
2. J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) https://www.ad.nl/voorne-putten/huurhuizen-niet-meer-met-voorrang-naar-vluchtelingen~aa85edb6/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web