Henk de Vree - vragen

Toelichting

In een recent opiniestuk op de website van Stal en Akker (*) stelt oud-melkveehouder Toon Hartman dat de provincie Noord-Brabant op basis van zeer discutabel onderzoek inzake de staat van de natuur in de provincie, een vergunningsstop voor mogelijk stikstofgevoelige projecten heeft aangekondigd. Een buitengewoon ingrijpende maatregel met alle mogelijke gevolgen van dien.

Read More

Toelichting

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad (*) blijkt dat de provincie Zuid-Holland de gemeenten Goeree-Overflakkee en Barendrecht keihard op de vingers heeft getikt, omdat zij achterlopen met het huisvesten van statushouders.

Read More

Read More