schriftelijke-vragen-2.jpg

De fracties van PVV en 50PLUS in Zuid-Holland zijn niet te spreken over de houding van het provinciebestuur tegenover de strandhuisjes in Kijkduin. 50PLUS-Statenlid John Struijlaard: “Enkele jaren geleden hebben hardwerkende ondernemers een vergunning gekregen om strandhuisjes te plaatsen op het prachtige strand van Kijkduin. Een prima initiatief. De provincie haalde dit project ook aan als voorbeeld. Nu blijkt ineens dat alles toch niet mogelijk is, en dreigen de huisjes op korte termijn te moeten verdwijnen. Een regelrechte schande!”

Lees meer: PVV en 50PLUS: Onbetrouwbare overheid door tegenwerken strandhuisjes Kijkduin

vuil-drinkwater.jpg

De PVV in Zuid-Holland reageert voorzichtig positief op de aangekondigde aanscherping van de omgevingsvergunning voor DuPont/Chemours. In de vergunning wordt de hoeveelheid giftige stoffen die DuPont/Chemours mag uitstoten via de lucht en het water naar beneden bijgesteld. PVV-Statenlid Harm Groenendijk: “Het bedrijf zegt de komende periode miljoenen euro’s te gaan investeren om het lozen van de giftige stof GenX in het water te verminderen. Een stap in de goede richting”.

Lees meer: PVV: Voorzichtig optimisme bij aanscherping vergunning DuPont/Chemours

afval-lozen.jpg

De Partij voor de Vrijheid in de provincie Zuid-Holland heeft met teleurstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport van het RIVM over bloedonderzoek bij omwonenden van DuPont/Chemours. Het rapport spreekt van een bevestiging van de risico’s die vorig jaar al werden geuit. Verder concludeert het RIVM dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is een verband aan te tonen tussen eventuele ziektes en blootstelling aan PFOA. PVV-Statenlid en milieuwoordvoerder Harm Groenendijk: “Ik verbaas me over de resultaten uit de bloedmonsters van het RIVM. Deze resultaten zijn totaal anders dan waarden gemeten bij omwonenden van de fabriek die zelf hun bloed hebben laten testen. Hoe is dit mogelijk?”

Lees meer: PVV: Twijfel en teleurstelling over RIVM-rapport