DEN HAAG / SLIEDRECHT – De Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland heeft met zorg kennisgenomen van berichtgeving op Sliedrecht24 waaruit naar voren komt dat eind mei 2018 transporten van met PFOA vervuilde grond van het Land van Matena (gemeente Papendrecht) richting het land van grondeigenaar Jan Vink in Sliedrecht-Noord hebben plaatsgevonden. De PVV Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees meer: "PVV Zuid-Holland stelt vragen over grond in Sliedrecht-Noord" (sliedrecht24.nl, 5-6-2018)

Voorzitter,

De PVV zal het voorstel van het college in deze vorm niet steunen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburglaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De realiteit is, dat er als gevolg van de voorliggende plannen een forse toename van het verkeer in Hazerswoude-Dorp zal zijn, terwijl dit toch al door de N209 in tweeën gedeeld wordt.

Lees meer: Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen...

Voorzitter, het lijkt wel een soap. Het college en Provinciale Staten staan lijnrecht tegenover elkaar. Binnen de coalitie is duidelijk wrijving ontstaan over het voornemen om een nieuwe vergunning te verlenen voor een gasboring bij Gaag, Monster. En als klap op de vuurpijl weigert het college een motie uit te voeren van de SP, nota bene een collegepartij die een motie indient en datzelfde college weigert die uit te voeren.

Lees meer: Spreektekst GS-brief gaswinning in Zuid-Holland (PS-vergadering 25-4-2018)