Voorzitter,

De PVV zal het voorstel van het college in deze vorm niet steunen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburglaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De realiteit is, dat er als gevolg van de voorliggende plannen een forse toename van het verkeer in Hazerswoude-Dorp zal zijn, terwijl dit toch al door de N209 in tweeën gedeeld wordt.

Lees meer: Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen...

Voorzitter, in de gebiedsinitiatieven die wij hebben ontvangen, staan voorstellen die wij nooit zullen kunnen steunen en die wij nooit naar voren zouden brengen. Er zijn ook voorstellen bij die wij wel heel goed zouden kunnen steunen en die zo uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel tot beschikbaar stellen financiele bijdrage aan trajectverkenner...