Voorzitter, de PVV is zoals bekend een warm voorstander van investeringen in infrastructuur. De huidige N207 is een van de langste en belangrijkste provinciale wegen in Zuid-Holland, maar kan de verkeersdrukte tussen Gouda en Alpen aan den Rijn niet meer aan. De PVV heeft de afgelopen jaren opgeroepen tot investeringen in deze zo belangrijke weg en heeft ingestemd met de door GS geopperde verbeteringen.

Lees meer: Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207-Zuid, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen...

Voorzitter, in de gebiedsinitiatieven die wij hebben ontvangen, staan voorstellen die wij nooit zullen kunnen steunen en die wij nooit naar voren zouden brengen. Er zijn ook voorstellen bij die wij wel heel goed zouden kunnen steunen en die zo uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel tot beschikbaar stellen financiele bijdrage aan trajectverkenner...