Jeremy Mooiman - spreekteksten

Voorzitter, het Perspectief Groene Hart 2040 stelt voorop dat er een aantal ingrijpende veranderingen moet komen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het is de bedoeling dat men extra ruimte gaat maken in het Groene Hart voor de energietransitie door middel van vormen van ‘duurzame’ energie, inclusief windenergie. De PVV is, zoals u weet, nog altijd tegen de nog altijd onrendabele windturbines.

Read More

Dank u wel, voorzitter. De PVV heeft 29 juni 2016 ingestemd met amendement 519 en gaat derhalve akkoord met het vaststellen van het subsidieplafond op 250.000 euro. De PVV is echter wel van mening dat dit slechts een doekje voor het bloeden is.

Read More