Ed Braam - spreekteksten

“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”

Jean-Claude Juncker, voorzitter Europese Commissie
(Der Spiegel, 27 december 1999)

Read More

Voorzitter,

Wij mogen weer het jaarlijkse rondje doen. Ieder jaar moeten wij weer opnieuw vaststellen dat wij onze oproep met betrekking tot de richting waar de provincie financieel naartoe gaat weer moeten herhalen. Telkens merken wij op dat er tientallen miljoenen euro's zullen overblijven. Vorig jaar hebben wij voorzichtig opgemerkt dat het ons ook niet zou verbazen als het in de richting van de 100 miljoen euro zou gaan. En wat gebeurt er?

Read More