Ed Braam - home

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More

De PVV is niet te spreken over de benoeming van oud-burgemeester Deetman van Den Haag in een commissie die Delft van de financiële ondergang moet redden. PVV-Statenlid en woordvoerder financiën Ed Braam: “Het is onbegrijpelijk dat men in Delft uitgerekend bij de heer Deetman is uitgekomen. Hij moet, samen met een groep ongetwijfeld goedbetaalde adviseurs, de gemeente er financieel bovenop helpen. Ik wil weten wat dit de belastingbetaler kost!”

Daarnaast maakt de PVV zich zorgen over een mogelijk nieuwe herindeling in de regio. Statenlid Jan Zwerus: “In 2002 heeft de regio, na forse druk van burgemeester Deetman, flink wat van haar grondgebied moeten afstaan aan de gemeente Den Haag. De PVV wil de garantie dat dit niet nog een keer zal gebeuren. Het kan niet zo zijn dat inwoners van omliggende gemeenten zoals Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp worden gebruikt als wisselgeld voor gezonde overheidsfinanciën van de gemeente Delft!”

De PVV heeft geen vertrouwen in de komst van Deetman en stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More