Ed Braam - moties

Titel : Structurele verlaging provinciale opcenten met 3%

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7097

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018

Read More

717

718