Ed Braam - moties

Titel : Onderzoek financiƫle ruimte voor extra inprikker Den Haag (Beatrixlaan te Rijswijk)

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7098

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022

Read More

Titel : Structurele verlaging provinciale opcenten

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7097

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018

Read More

Titel : Structurele verlaging provinciale opcenten met 3%

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7097

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018

Read More