Motie 717 - Structurele verlaging provinciale opcenten (PS-vergadering 28-6-2017)

717