Ed Braam - spreekteksten

Het is mij een eer dat ik vandaag het debat mag openen. En langs deze weg nogmaals onze felicitaties in de richting van de nieuwe griffier. Wij wensen hem een lange toekomst bij de provincie toe. Ik vind het altijd fijn dat de PVV als grootste oppositiepartij in dit provincieparlement het debat mag openen, maar wij zijn ook de tweede partij van de provincie en sinds kort heel duidelijk ook de tweede partij van Nederland.

Read More

Voorzitter, er wordt van ons verwacht dat wij een politiek oordeel vellen over de Jaarstukken 2016 en deze niet alleen bij hamerslag financieel technisch akkoord te bevinden. Wij vinden er nogal wat van. Zoals u tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar al hebt kunnen vernemen van ons, zitten er behoorlijk wat posten in de begroting, en dus ook in de afrekening, waarin wij ons totaal niet kunnen vinden.

Read More

Voorzitter, er is 600.000 euro gereserveerd voor wat wazige ambities, waarvan het college eigenlijk ook niet het fijne weet. Dat kan natuurlijk niet. Gezien de opmerkingen van andere partijen in de commissie ga ik ervan uit dat het college het bedrag zal terugstorten in de algemene reserve.

Read More