Tessa Dulfer - home

De PVV in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over het houden van exotische dieren. PVV-Statenlid Tessa Dulfer: “Onlangs is er een lijst opgesteld met dieren die niet door particulieren mogen worden gehouden. Dat is een stap in de goede richting. Toch zijn er nog genoeg dieren die wel mogen worden gehouden, terwijl de PVV ze liever op de lijst van verboden diersoorten geplaatst ziet. Ik denk hierbij onder andere aan alligators, krokodillen, zeeschildpadden en zeeslangen”.

Veel dieren zijn gewoonweg niet geschikt om te houden. Dit geldt voor zowel het welzijn van het dier, maar ook voor de veiligheid van de mensen die deze dieren willen houden. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken vult aan: “De gemeente Rotterdam is een lobby gestart richting het kabinet, om de lijst van diersoorten die niet gehouden mogen worden aan te scherpen. De PVV steunt dit initiatief van wethouder Eerdmans, en roept het provinciebestuur op de lobby te steunen!”

Read More

Uit de begroting voor het jaar 2015 blijkt dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het toezicht en hieraan gekoppeld de handhaving in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. De fracties van de PVV en 50PLUS ontvangen signalen dat het op dit moment in bepaalde gebieden niet goed gaat met het toezicht en de handhaving. Volgens deze informatie zijn er onvoldoende BOA’s inzetbaar en soms ook niet beschikbaar voor deze taak.

De provinciale statenfracties van de PVV en 50PLUS willen dat de provincie Zuid-Holland een actievere rol gaat spelen in het monitoren van handhaving en toezicht houden in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. Beide fracties zijn van mening dat het belangrijk is dat er voldoende toezicht en handhaving is door BOA’s in deze gebieden.

Read More

Vandaag heeft de provincie gesproken over het Buijtenland van Rhoon. Er zijn kwartiermakers aangesteld die een toekomstvisie voor het gebied moeten opstellen.

De PVV is blij dat de plannen voor het onder water zetten van het gebied definitief van tafel zijn. We zijn niet te spreken over de keuze voor de kwartiermakers, onder wie voormalig staatssecretaris Verdaas. Statenlid Tessa Dulfer: “Het is bedroevend dat de provincie in zee gaat met een oud-PvdA’er die voornamelijk bekend staat wegens twijfelachtig declaratiegedrag. Hoe moeten de inwoners van het Buijtenland van Rhoon vertrouwen hebben in iemand met een gebrek aan moreel besef?”

De PVV blijft de ontwikkelingen rondom het Buijtenland van Rhoon intensief volgen. Er moet snel een einde komen aan 15 jaar van getreiter en gepest van de agrarische ondernemers in het gebied door het CDA-college.