Jeremy Mooiman - home

Read More

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 10-12-2018
Onderwerp : staak provinciale handhaving absurde taakstellingen Zuid-Hollandse gemeenten inzake huisvesting statushouders

Read More

Aangenomen PVV motie van Statenlid Jeremy Mooiman aangaande onderzoek naar bijen dodende insecticiden. 

844