Spreektekst Statenvoorstel Perspectief Groene Hart 2040 (PS-vergadering 11-10-2018)

Voorzitter, het Perspectief Groene Hart 2040 stelt voorop dat er een aantal ingrijpende veranderingen moet komen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het is de bedoeling dat men extra ruimte gaat maken in het Groene Hart voor de energietransitie door middel van vormen van ‘duurzame’ energie, inclusief windenergie. De PVV is, zoals u weet, nog altijd tegen de nog altijd onrendabele windturbines.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel Perspectief Groene Hart 2040 (PS-vergadering 11-10-2018)

Spreektekst Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021 (PS-vergadering 28-6-2017)

Het is mij een eer dat ik vandaag het debat mag openen. En langs deze weg nogmaals onze felicitaties in de richting van de nieuwe griffier. Wij wensen hem een lange toekomst bij de provincie toe. Ik vind het altijd fijn dat de PVV als grootste oppositiepartij in dit provincieparlement het debat mag openen, maar wij zijn ook de tweede partij van de provincie en sinds kort heel duidelijk ook de tweede partij van Nederland.

Lees meer: Spreektekst Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021...

Spreektekst Statenvoorstel tot vaststelling Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017 (PS-vergadering 11-10-2017)

Voorzitter, dank u wel voor het woord op deze bijzondere dag waarop wij afscheid gaan nemen van de heer Schaapman. Ik heb heel prettig met u samengewerkt. Daar wil ik in ieder geval mee starten want daartoe zal ik waarschijnlijk vanmiddag in de massa de kans niet meer krijgen. Ik wens u bij deze alvast veel succes, wijsheid en vooral een goede gezondheid voor de komende jaren.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel tot vaststelling Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017...

Nieuwe editie nieuwsbrief verschenen

Beste lezers,

Hierbij alweer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Ditmaal over de problemen met het giftige PFOA, de kruistocht tegen Nederlandse tradities, anoniem solliciteren bij de provincie en het oppotten van geld door het provinciebestuur. Klik hier om de nieuwsbrief te openen. Veel leesplezier! 

Spreektekst Statenvoorstel Jaarstukken 2016 (PS-vergadering 31-5-2017)

Voorzitter, er wordt van ons verwacht dat wij een politiek oordeel vellen over de Jaarstukken 2016 en deze niet alleen bij hamerslag financieel technisch akkoord te bevinden. Wij vinden er nogal wat van. Zoals u tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar al hebt kunnen vernemen van ons, zitten er behoorlijk wat posten in de begroting, en dus ook in de afrekening, waarin wij ons totaal niet kunnen vinden.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel Jaarstukken 2016 (PS-vergadering 31-5-2017)