Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude-Dorp (PS-vergadering 25-4-2018)

Voorzitter,

De PVV zal het voorstel van het college in deze vorm niet steunen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburglaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De realiteit is, dat er als gevolg van de voorliggende plannen een forse toename van het verkeer in Hazerswoude-Dorp zal zijn, terwijl dit toch al door de N209 in tweeën gedeeld wordt.

Lees meer: Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen...

Spreektekst Voorjaarsnota 2018 & Kadernota 2019-2022 (PS-vergadering 27-6-2018)

“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”

Jean-Claude Juncker, voorzitter Europese Commissie
(Der Spiegel, 27 december 1999)

Lees meer: Spreektekst Voorjaarsnota 2018 & Kadernota 2019-2022 (PS-vergadering 27-6-2018)

Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207-Zuid, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude-Dorp (PS-vergadering 31-1-2018)

Voorzitter, de PVV is zoals bekend een warm voorstander van investeringen in infrastructuur. De huidige N207 is een van de langste en belangrijkste provinciale wegen in Zuid-Holland, maar kan de verkeersdrukte tussen Gouda en Alpen aan den Rijn niet meer aan. De PVV heeft de afgelopen jaren opgeroepen tot investeringen in deze zo belangrijke weg en heeft ingestemd met de door GS geopperde verbeteringen.

Lees meer: Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207-Zuid, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen...

Spreektekst Jaarstukken 2017 (PS-vergadering 30-5-2018)

Voorzitter,

Wij mogen weer het jaarlijkse rondje doen. Ieder jaar moeten wij weer opnieuw vaststellen dat wij onze oproep met betrekking tot de richting waar de provincie financieel naartoe gaat weer moeten herhalen. Telkens merken wij op dat er tientallen miljoenen euro's zullen overblijven. Vorig jaar hebben wij voorzichtig opgemerkt dat het ons ook niet zou verbazen als het in de richting van de 100 miljoen euro zou gaan. En wat gebeurt er?

Lees meer: Spreektekst Jaarstukken 2017 (PS-vergadering 30-5-2018)