PVV Zuid-Holland geschrokken van falende rampenzenders

De PVV in Zuid-Holland is geschrokken van het uitvallen van de rampenzenders van RTV Rijnmond en Omroep West op woensdag 30 maart. PVV-Statenlid Ed Braam: 'Een incident in een Rotterdamse mast heeft ervoor gezorgd dat beide stations urenlang onbereikbaar waren. Zuid-Holland heeft het dus heel die periode zonder rampenzender moeten doen. Je moet er niet aan denken wat er in het geval van een ramp had kunnen gebeuren. Onacceptabel!'

De PVV wil van het provinciebestuur weten welke maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. PVV´er Braam gaat verder: 'Het kan niet zo zijn dat door 1 klein incident de hele provincie zonder rampenzender zit. De provincie moet in gesprek gaan met beide omroepen om te voorkomen dat dit ooit nog eens kan gebeuren!´

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande schriftelijke vragen.

Lees meer: PVV Zuid-Holland geschrokken van falende rampenzenders

PVV: Gaat commissaris van de Koning zijn boekje te buiten met ingreep Midden-Delfland?

De PVV in Zuid-Holland neemt met stijgende verbazing kennis van de rol van de commissaris van de Koning ten aanzien van de crisis in gemeente Midden-Delfland. Na een besloten bijeenkomst in één van de vele achterkamertjes die het provinciehuis rijk is, lijkt de eerder weggestuurde burgemeester alsnog te kunnen blijven.

PVV-Statenlid Ed Braam: 'Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland in meerderheid tegen de herbenoeming van de zittende burgemeester gestemd. Een glashelder besluit, genomen door het hoogste orgaan van de gemeente: de gemeenteraad. Nu blijkt die beslissing helemaal niets waard te zijn geweest´.

Donderdagmiddag bleken de raadsleden van Midden-Delfland namelijk ineens massaal voorstander van herbenoeming van de burgemeester. Kennelijk heeft het bezoek aan het provinciehuis alle bezwaren weggenomen, want daarmee lijkt niets een herbenoeming van de burgemeester in de weg te staan. Statenlid Jan Zwerus voegt toe: 'Ik heb helaas geen idee wat er zich achter gesloten deuren heeft afgespeeld, maar dat deze gang van zaken de nodige vragen oproept, lijkt mij duidelijk. En dan vragen mensen zich nog af hoe het komt dat het aanzien van de politiek steeds verder achteruit holt!'

De PVV is vooral benieuwd naar de rol van de commissaris van de Koning, die de situatie in Midden-Delfland de afgelopen dagen bepaald niet onder controle leek te hebben.

Lees meer: PVV: Gaat commissaris van de Koning zijn boekje te buiten met ingreep Midden-Delfland?

  • 1
  • 2