Ed Braam - spreekteksten

Voorzitter, uit de flinke hoeveelheid documenten die bij ons is gedropt in de digitale database willen wij een paar interessante punten aanstippen.

Read More

Voorzitter, ik ben trots dat ik vandaag namens mijn partij dit debat mag openen. Als grootste oppositiepartij is het onze taak om Gedeputeerde Staten kritisch te volgen, al dan niet in de taal van het volk. Het volk, de burgers van Zuid- Holland die ons acht zetels in dit huis hebben bezorgd.

Read More

Voorzitter, met het vaststellen van deze jaarrekening door Provinciale Staten legt het college van GS verantwoording af over de mate waarin de diverse doelen zijn bereikt en de middelen zijn ingezet.

Read More