Voorzitter, vandaag zitten we bij elkaar om onder andere de begroting voor het verkiezingsjaar 2019 te bespreken. Als eerste wil ik de gedeputeerde en zijn ambtenaren danken voor het vele werk dat er in gestoken is; 307 pagina’s leesplezier. Gelijk de eerste vraag aan de gedeputeerde, is het mogelijk dat de toekomstige begrotingen op een andere manier gepresenteerd worden. In de 21e eeuw moet dat toch anders kunnen, het model dat de VNG aanbeveelt is een aanbeveling kan ik uit ervaring zeggen.

Lees meer: Inbreng Begroting 2019 e.o. (Cie V&M, 31-10-2018)