PVV niet te spreken over sieradenkeuze Commissaris van de Koning

De fractie van de PVV in Zuid-Holland is geschrokken van de kosten van de provinciespeld van de Commissaris van de Koning. De luxe speld heeft kennelijk een kleine duizend euro gekost. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Dit is niet hoe je terughoudend met belastinggeld om zou moeten gaan. Was het écht nodig om zoveel geld uit te geven aan een sieraad? De PVV heeft hier ernstige bedenkingen bij. Als de Commissaris zonodig dure sieraden wil dragen, kan hij dit eenvoudig van zijn riante vergoeding betalen”.

De PVV heeft in 2011 gepleit voor de komst van een declaratieregister, waarin alle uitgaven van onder andere de Commissaris van de Koning worden opgenomen. PVV’er De Vree gaat verder: “Het spenderen van duizend euro aan een sieraad geeft aan dat het register zijn nut bewijst. Zonder zo’n register waren we wellicht nooit achter de kosten van de speld gekomen. Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor de aanschaf van deze speld. Wat de PVV betreft mag het allemaal wel wat minder!”

De PVV in Zuid-Holland stelt aan de Commissaris van de Koning de onderstaande schriftelijke vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “Goudsmid Wendy van Buren maakt Provinciespeld”? (1)

2. Waarom is de aanschaf van de provinciespeld niet vooraf actief en in openbaarheid gecommuniceerd met Provinciale Staten?

3. Uit welke post in de begroting is deze opdracht gefinancierd? Hoeveel bedraagt het (jaarlijkse) budget voor dit soort uitgaven?

4. Welke regels zijn er gevolgd ten aanzien van het verstrekken van de opdracht voor het vervaardigen van de provinciespeld?

5. Is de betreffende provinciespeld specifiek verbonden aan het ambt van Commissaris van de Koning, of vloeit de aanschaf voort uit een privé-opdracht?

6. Is er binnen het College gesproken over de aanschaf van (en het ter beschikking stellen van middelen ten bate van) de provinciespeld? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u voornemens om nog meer belastinggeld over de balk te smijten met de aanschaf van gouden sieraden ter waarde van duizenden belastingeuro’s, of bent u inmiddels “herkenbaar” genoeg?

8. Zijn er ook kostbare sieraden aangeschaft voor de overige leden van het College van Gedeputeerde Staten danwel zijn er plannen voor een dergelijke vervolgbestelling? Zo neen, waarom niet?

9. Bent u het met de PVV eens dat het spenderen van een kleine duizend euro aan een speld niet getuigt van terughoudend omgaan met belastinggeld? Zo neen, waarom niet?

10. Bent u gezien al deze commotie en verspilling van belastinggeld nog steeds “trots” dat u de speld mag dragen? Zo neen, waarom niet?

 

Henk de Vree (PVV)

(1) RTV Krimpenerwaard, “Goudsmid Wendy van Buren maakt Provinciespeld”, http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/web/nieuws/goudsmid-wendy-van-buren-maakt-provinciespeld/ (12 februari 2015)