Reactie PVV Z-H op besluit van PvdA en de andere coalitiepartijen om tegen alle moties van de oppositie te stemmen inzake het Coalitieakkoord 2023-2027 (PS, 5-7-2023)