PVV zet zich in voor woningen op Bleizo-West, wil geen windturbines

Op 2 februari 2022 bespraken Provinciale Staten de locatie Bleizo-West. Het gebied ligt in Lansingerland en grenst direct aan Zoetermeer.

PVV Statenlid Jeremy Mooiman heeft met een flink betoog het belang van Bleizo-West voor wonen, economie en bereikbaarheid duidelijk benadrukt.

Bleizo-West is een uniek gebied met kansen voor 4000 tot 6000 woningen, waarvan een aanzienlijk deel betaalbaar en sociaal. Direct aan het gebied ligt het hooggewaardeerde station Lansingerland-Zoetermeer, en in de omgeving bevinden zich het Horti Science District en het Dutch Innovation Park.

Het volledige gebied van circa 66 hectare is daarbij in gemeentelijk bezit, er zijn vrijwel geen stikstofbeperkingen, en beide gemeenteraden hebben de ontwikkelrichting voor het gebied al vastgesteld.

Gedeputeerde Staten willen het gebied echter primair gebruiken voor de plaatsing van windturbines, waardoor de kansen van dit gebied onbenut blijven. Dit terwijl er met woningbouw op Bleizo-West op korte termijn een flinke bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van de zeer prangende woningnood.

PVV Statenlid Jeremy Mooiman heeft tijdens het debat cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat Zuid-Holland over het laagste percentage harde plannen voor woningbouw beschikt, ondanks dat de nood het grootst is. Voor de periode 2021-2025 is slechts 37% van de plancapaciteit hard, voor 2025-2030 geldt dit voor maar 11% van de plannen. Realistische woningbouwplannen die snel toegevoegd kunnen worden aan de harde plancapaciteit zijn daarom extra hard nodig. Bleizo-West biedt deze mogelijkheid.  Volgens de gemeenten kan mogelijk al in 2024 de eerste paal in de grond worden geslagen.

Ook is het zo dat de gemeente Lansingerland zonder Bleizo-West haar doelen voor betaalbare en sociale woningen niet haalt. Doelen, die ook de provincie Zuid-Holland onderschrijft. Bleizo-West is ook voor Zoetermeer van cruciaal belang. Zoetermeer is tegen haar grenzen aangebouwd, en pakt nog steeds ontzettend veel binnen haar eigen grenzen op, zoals de ontwikkeling van de Entree, maar er is meer nodig.

Daarnaast toonde Mooiman aan dat er al langere tijd geen initiatiefnemer te vinden is voor de door GS gewenste windenergie, en dat de winddoelstellingen van de Provincie Zuid-Holland, ook zonder Bleizo-West, volgens de Monitor Wind op Land 2020 lang en breed worden gehaald.

Mooiman diende tijdens het debat een motie in met de naam ‘’Integrale benadering voor mogelijkheden Bleizo-West’’, waarmee GS de opdracht zou krijgen om een wijziging van de omgevingsverordening voor te bereiden waarmee op Bleizo-West ook de mogelijkheid tot woningbouw wordt geschapen. Deze motie werd mede-ingediend door D66, 50Plus en DENK. 

De motie leek een meerderheid te behalen van PVV, D66, 50Plus, DENK, VVD, JA21, FVD en Groep van Rijnberk. Echter, het was een flink debat waarin de GroenLinks gedeputeerde in antwoord op de VVD publiekelijk naar voren bracht dat er discussie over de coalitie zou zijn mocht zij met de PVV meegaan. De provinciale VVD bleek gevoelig voor deze druk waardoor zij op het laatste moment de motie niet steunden.

Dit is erg jammer, want hiermee wordt vertraging veroorzaakt voor Bleizo-West, terwijl nu al duidelijk is dat de status quo van stilstand onwenselijk is, en woningen hard nodig zijn. Wel zijn er een aantal toezeggingen gedaan waar het gaat om het proces om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor Bleizo-West.

PVV Statenlid Jeremy Mooiman:

‘’Ondanks dat onze motie niet is aangenomen, hebben we wel iets in beweging gebracht. Het is duidelijk dat de Staten actie eisen van Gedeputeerde Staten.

Persoonlijk blijf ik het college manen tot actie tot er woningen op Bleizo-West staan. De strijd is niet verloren, integendeel. Het college kan er uiteindelijk niet om heen. Het is voor de PVV,  de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer maar vooral voor alle woningzoekenden van het grootste belang dat Bleizo-West er komt. Ik zal mij binnen Provinciale Staten en daarbuiten blijven inzetten om dit mogelijk te maken.’’

Stemmingsuitslag motie Integrale benadering voor mogelijkheden Bleizo-West.

PVV_Zuid-Holland-Bleizo-West-Uitslag.png