Begroting 10 november – bijdrage PVV-begrotingsdebat provincie Zuid-Holland

November is de maand waarin de belangrijke begrotingsvergadering plaatsvindt. De PVV deed daar sinds haar komst in de Staten in 2011 voor de 10e keer aan mee.

Tijdens het debat ging het om belangrijke onderwerpen als natuur, biomassa, kernenergie, woningbouw, landbouw, veeteelt en motorrijtuigenbelasting. De verschillende partijen zitten niet altijd op dezelfde lijn als de PVV. Zo kijken wij anders tegen veranderingen in het klimaat aan en voelen wij niets voor het onteigenen van boeren. Biomassa is voor ons onbespreekbaar. Het verhogen van de motorrijtuigenbelasting kan ook niet op onze steun rekenen, alles is al duur genoeg. Gas, licht en boodschappen worden zo langzaamaan onbetaalbaar.

Wij zullen ook de komende tijd blijven streven naar een veilige, leefbare en economisch sterke maar betaalbare provincie. 

De PVV heeft dit jaar de volgende moties ingediend en daarnaast ook 1 amendement:

  • Onteigeningsinstrument niet gebruiken voor gefabriceerde natuur
  • Actief inzetten op kernenergie en in kaart brengen huidige knelpunten
  • Schrappen stijging opcenten op de Motorrijtuigenbelasting