Schriftelijke vragen ''Gevolgen uitspraak Raad van State voor windenergie en regionale energiestrategieën''

Schriftelijke vragen ''Gevolgen klimaatuitspraak Raad van State voor windenergie en regionale energiestrategieën''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 30-6-2021  

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat de geluidsnormen die door het Rijk zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in strijd zijn met Europees recht. (*)

De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie had dat wel moeten gebeuren. De geluidsnormen zijn door de uitspraak per direct buiten werking gesteld en het (demissionaire) kabinet is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken.

Dat wordt waarschijnlijk een hele onderneming, aangezien een nieuw kabinet nog ver weg lijkt te zijn. Ook heeft het ministerie van EZK jarenlang geprobeerd om onder de arresten van het Europese Hof over windturbinenormen uit te komen. Dat bleek uit interne e-mails die het Netwerk NederWind via een WOB-procedure boven water kreeg.

De uitspraak van de rechter kan grote gevolgen hebben voor toekomstige en bestaande windparken, provinciaal beleid, en de verschillende regionale energiestrategieën in onze provincie. Windenergie vervult in de RES’en namelijk een prominente rol.

Ondergetekende wil dan ook de volgende vragen aan het College stellen:

Vragen

1) Deelt u de mening dat de uitspraak van de Raad van State grote gevolgen kan hebben voor het beleid omtrent windenergie in onze provincie? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u, in het verlengde van vraag 1, zo precies mogelijk aangeven wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor toekomstige en al bestaande windparken, provinciaal beleid, en de verschillende regionale energiestrategieën in onze provincie? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/63183421/nederlandse-aanpak-windturbines-in-strijd-met-europees-recht