Schriftelijke vragen ''Ondersteun gemeenten om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem''

Schriftelijke vragen ''Ondersteun gemeenten om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 6-9-2020

Toelichting

In een artikel van Binnenlands Bestuur (*) valt te lezen dat de provincie Utrecht recent heeft besloten een bedrag van bijna 40.000 beschikbaar te stellen voor de eenmalige aansluitkosten en de eerste jaarbijdrage van Utrechtse gemeenten aan Meld Misdaad Anoniem. (MMA)

De PVV is van mening dat dit meldpunt een waardevolle bijdrage kan leveren in het bestrijden van criminaliteit. Een melding wordt alleen doorgestuurd naar de politie en andere opsporingsdiensten als die concreet is en de anonimiteit van de melder kan worden gewaarborgd. Ook voor gemeenten kan de informatie nuttig zijn, bijvoorbeeld als het fraude of ondermijning betreft. Gemeenten ontvangen deze signalen alleen als zij zijn aangesloten op het netwerk van MMA.

Daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande vragen stellen.

Vragen

1) Kunt u aangeven welke Zuid-Hollandse gemeenten zich nog niet hebben aangesloten bij MMA?

2) Deelt u de mening dat MMA een waardevolle bijdrage kan leveren in het bestrijden van criminaliteit? Zo ja, kunt u aangeven wat de provincie momenteel doet in het kader van MMA & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u bereid, indien van toepassing, om de aansluitkosten en eerste jaarbijdrage te dekken voor Zuid-Hollandse gemeenten die zich nog niet hebben aangesloten bij MMA, teneinde een stimulans te geven om alsnog deel te nemen? Zo nee, waarom niet?

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/anonimiteit-staat-bij-ons-op-de-eerste-plaats.247381.lynkx