"Zuid-Holland maakt ruim 280 miljoen euro vrij voor bereikbaarheid" (Omroep West, 14-11-2018)

REGIO - De provincie wil het komende jaar 691 miljoen euro uitgeven. Verreweg het meeste geld gaat naar bereikbaarheid, namelijk zo'n 283 miljoen euro. Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn woensdag akkoord gegaan met de begroting voor 2019.

De verwachting is dat de provincie het komende jaar 659 miljoen euro aan inkomsten verwerft, terwijl er dus ruim 30 miljoen meer uitgaat. Om de begroting sluitend te maken, zal er bijvoorbeeld moeten worden geput uit de reserves.

Het is voor het eerst in jaren dat de provincie meer geld zal uitgeven dan dat er binnenkomt. De overschrijding komt deels door het feit dat er het komende jaar veel plannen in de uitvoeringsfase zitten. Na 2019 wil de provinciale overheid weer elk jaar geld overhouden.

Duurzaam is het toverwoord

Duurzaamheid was het meest gehoorde woord tijdens het begrotingsdebat. Het d-woord werd door vrijwel alle politieke fracties uitgesproken én het belang ervan werd ook duidelijk gemaakt. De meeste partijen zijn van mening dat de energietransitie in Zuid-Holland een van de belangrijkste opgaven is voor de komende jaren.

Alleen de PVV zag dat anders. Fractievoorzitter Henk de Vree: 'Het toverwoord in dit programma is duurzaam. Het wordt 168 keer in de begroting gebruikt. Het is als een sausje over een stuk vlees. En het probleem is dat je daardoor het vlees niet meer proeft. In het ergste geval is het vlees zwaar bedorven.'

Wensen oppositiepartijen

Het begrotingsdebat was voor de oppositiepartijen een mogelijkheid om hun wensen nogmaals voor het voetlicht te brengen. Zo maakte PvdA'er Anne Koning zich hard voor voldoende sociale woningen, 50PLUS-fractievoorzitter Willem Bakx vroeg aandacht voor de gezondheid van de Zuid-Hollandse bevolking en PVV'er De Vree pleitte voor het verlagen van de opcenten (motorrijtuigenbelasting).

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en SP gaven hun provinciebestuur complimenten voor de gezonde financiële positie van Zuid-Holland. Maar de provincie moet zich niet te rijk rekenen, stelt VVD-fractievoorzitter Tiemen Bril: 'We hebben een behoorlijke reserve, maar daar moeten we ons niet op verkijken, want veel geld ligt nog te wachten op uitvoering.' D66'er Ria Oosterop was optimistischer: 'De provincie heeft minder schulden, belsatingen zijn verlaagd en het eigen vermogen is toegenomen.'

Geld voor de Voedselbank

Maar de partijen probeerden niet alleen maar de politieke verschillen te benadrukken. Zo werd, op initiatief van het CDA, 300.000 euro toegezegd aan de Voedselbank in Zuid-Holland. Ook hierbij was duurzaamheid het toverwoord.

Het geld is bedoeld om de 39 voedselbanken in de provincie te verduurzamen. Met dat geld wordt de voedselverspilling teruggedrongen en duurzamer met energie omgegaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting en zonnepanelen.

Subsidie Hortus Botanicus

De politiek ging ook akkoord met een eenmalige subsidie van 35.000 euro aan Hortus Botanicus in Leiden. De VVD had dit op de agenda gezet. De Hortus heeft verbouwplannen en wil plek bieden aan mbo-leerlingen die in de agrarische sector aan de slag willen. Verder kan er ook worden gestart met de aanleg van de snelfietsroute van Zoetermeer naar Rotterdam, want het plan van D66 om dit traject snel te realiseren kreeg voldoende steun in de Provinciale Staten.

De begroting van 2019 werd door een ruime meerderheid in de Provinciale Staten aangenomen; alleen PVV, Partij voor de Dieren en Leefbaar Zuid-Holland stemden tegen.