Inbreng Begroting 2019 e.o. (Cie R&L, 31-10-2018)

IMG 20181101 WA0007Dank voorzitter,

Ik denk dat het vierde deel van het bespreekstuk middels de discussie met de inspreker redelijk uitbundig is besproken, dus ik zal maar beginnen met de begroting zelf.

In doel 3.1 van de begroting spreekt men over een groeiende, duurzame en innovatieve economie. Natuurlijk zeer te prijzen dat de provincie zich inzet om écht innovatieve bedrijven zich in Zuid-Holland te laten vestigen. Dat is een goede zaak en ik denk dat we het daar allemaal met elkaar over eens zijn.

Het probleem is echter dat bij de provincie heel veel dingen onder dezelfde noemer vallen; een innovatieve IT ontwikkeling krijgt hetzelfde etiket als een duurzame ‘’vertical farm’’. Life science en health, de space sector en waste to chemicals komen allemaal onder dezelfde rij te vallen waar ook circulaire economie, de transitiecampus en meer van dat soort duurzaamheidsclubs staan.

Op deze manier kunnen wij middels de begroting de goede initiatieven niet scheiden van de, naar ons inziens, mindere initiatieven. Ook heeft het college zich eerder al aangesloten bij het Europees brede Vanquard Initiative. Toen de PVV een jaar geleden over de baten van dit programma informeerde, bleek dat het Vanquard Initiative ons slechts geld en energie heeft gekost, net als een hoop van de ‘’duurzame’’ initiatieven.

We gaan er echter nog altijd mee door en daar zou ik dan ook van willen weten wat daar de stand van zaken van is en of wij daar inmiddels wel baten bij hebben. Verder wil ik dan ook vooral in dit doel pleiten dat we juist die scheiding maken tussen hetgeen dat vooral heel duur is en duurzaam en de echte innovatieve bedrijven die rendabel zijn.

In doel 3.3 beschrijft de provincie vooral de reeds bestaande behoefte om slechts binnenstedelijk de economie te bedrijven. Aan deze plannen van het college is ten opzichte van voorgaande jaren weinig veranderd en ook de mening van de PVV blijft dat ketens, zoals Decathlon, welkom moeten zijn.

In doel 3.4 de wens om de Zuid-Holland ruimtelijk kwaliteit te behouden. De PVV is het met het college eens dat de Zuid-Hollandse ruimte kwaliteit moet bieden en is er dus met kwaliteit op het oog geen plek voor windturbines in Zuid-Holland.

Doel 3.5 gaat voornamelijk over het aanbod van woningen, en natuurlijk komt de provincie daar direct weer met het toezicht houden op de huisvesting van vergunninghouders.

Het is en blijft voor de PVV volstrekt onacceptabel dat de provincie dicteert dat gemeenten vergunninghouders op moeten nemen. Met de huidige woningnood zijn de wachtrijen in gemeenten enorm, en de mensen die hier al jarenlang belasting betalen en bijdragen leveren aan de maatschappij worden op allerlei manieren achtergesteld ten behoeve van asielzoekers en statushouders.

Of het nou speciale projecten voor zijn, gratis diensten of voorrang op die sociale huurwoning. De provincie heeft wat betreft het thema asiel en opvang grote arrogantie lak aan de Nederlandse burger en laat hen opdraaien voor alle kosten.

Wij roepen de provincie dan ook op om gemeenten zelf te laten beslissen of zij wel opvang willen bieden. Ook roepen we met name de zelfbenoemde socialistische partijen op om nou eens écht voor die arbeider te gaan in plaats van zich te gedragen als toetsenbordsocialisten en de arbeider te laten dokken voor gelukszoekers die hier nog nooit ook maar iets hebben bijgedragen.

De doelstelling van de provincie om bodemverontreiniging die voor onaanvaardbare risico’s zorgt tegen te gaan, kan de PVV ondersteunen.

Dan hebben we nog het programma Zuid-Hollandse economie, die zeer verwant is aan doelstelling 3.1 van de begroting. Het programma zelf is niet slecht, maar nogmaals zoals ik ook al bij doel 3.1 van de begroting heb gemeld, willen wij toch echt wel een scheiding zien in die duurzame initiatieven die vooral heel duur zijn en in de rendabele initiatieven.

Ook is de provincie van plan om een subsidie van 5 miljoen euro te geven aan Wayland Energy B.V. Wat de PVV betreft is duurzaam veelal vooral heel duur en ook hier is dit weer terug te zien. De PVV gaat niet akkoord met deze monstersubsidie.

Dank u wel voorzitter.