Spreektekst Renovatie gebouw C (PS-vergadering 17-10-2018)

Voorzitter, we hebben over dit onderwerp al zo’n 14 uur vergaderd en ik zal daarom kort zijn in de vorm van een opsomming van voor ons belangrijke punten.

1. Een overheid die 21% BTW heft op isolatiemateriaal en die de zonnepanelen op het dak van een huis meetelt bij de bepaling van de WOZ waarde, heeft niets met duurzaamheid.

2. Een provinciale overheid die de burger daarbij ook nog eens laat betalen voor een duurzaamheids-voorbeeld in de vorm van een erg prijzig verbouwingsplan heeft niet alleen niks met duurzaamheid maar ook niks met de burgers van Zuid-Holland.

3. Een plan dat voor een niet onbelangrijk deel gebaseerd is op een groei van het ambtenarenapparaat met 8 % mist onderbouwing als in werkelijkheid het aantal ambtenaren al jaren gelijk blijft en er geen bijzondere reden tot uitbreiding is.

4. Een plan dat voor een niet onbelangrijk deel wordt betaald uit de verhuur van een ander deel van het Provinciehuis onderstreept ook dat het niet gaat om ruimte voor ambtenaren. Het verhuren van een deel van het Provinciehuis is ook nog eens concurrentievervalsend als het om de vastgoedmarkt gaat.

Voorzitter, tot slot. In 2010 kon het voor 13 miljoen. Tenzij de inflatie in ZH beduidend hoger is dan in andere provincies wordt de stijging dus vrijwel puur ingegeven door het duurzaamheidsvoorbeeld dat de provincie op kosten van de Zuid-Hollander wil gaan geven.

En dat is jammer...