"PVV keert zich tegen verbouwingsplannen Provinciehuis Zuid-Holland" (Den Haag FM, 13-10-2018)

De PVV in de Provinciale Staten ziet niks in de verbouwingsplannen voor het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. “De fractie van de PVV Zuid-Holland zal nooit instemmen met een renovatie die Zuid-Hollanders en ondernemers op enorme kosten jaagt.”

Volgens fractievoorzitter Henk de Vree zijn Zuid-Hollanders straks “de dupe door tunnelvisie bij de renovatie van het provinciehuis”. Hij is “zeer ontstemd” over de onduidelijkheid die de meer dan 50 miljoen euro kostende plannen van gedeputeerde Jeannette Baljeu. “De Zuid-Hollandse belastingbetaler is de klos. Baljue is bevangen door een tunnelvisie. Zo is niet gekeken naar een scenario waarin alleen het hoognodige wordt opgeknapt.” De Vree zegt “zeer verbaasd” te zijn dat Baljeu vasthoudt aan het voorstel om een extra derde verdieping op het provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan te bouwen.

“Baljeu wil een derde verdieping, omdat het aantal ambtenaren de komende jaren met bijna tien procent zou stijgen. Argumentatie voor die extra ambtenaren wordt niet gegeven. Sterker nog, in de wandelgangen wordt aangegeven dat het aantal ambtenaren al jaren stabiel is.” De PVV is ook tegen de plannen om de renovatie te gebruiken om het Provinciehuis te verduurzamen. “Naar de mening van de PVV is dat erg hypocriet, aangezien burgers en ondernemers enorm op kosten worden gejaagd.”