"Miljoenen voor opknapbeurt Provinciehuis Zuid-Holland" (Omroepwest.nl, 10-10-2018)

DEN HAAG - Het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag wordt zeer waarschijnlijk voor tientallen miljoenen verbouwd. De Statenleden spraken woensdagavond tijdens een commissievergadering over de renovatie van het gebouw tegenover het Malieveld.

Vrijwel alle partijen zien het nut en de noodzaak van het renoveren, dat zo'n 50 miljoen euro kost.

Het gaat om het bestuursgebouw, dat ook een beschermd stadsgezicht is. Het is het provinciale huis van democratie en huisvest daarmee Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, vergaderruimtes, ambtelijke organisatie en biedt ruimte voor ontvangsten en events. Het pand is begin jaren zestig van de vorige eeuw opgeleverd. Sinds 2010 is, vanwege gesprekken over renovatie, geen groot onderhoud meer gepleegd. Alleen het minimaal noodzakelijke is sindsdien uitgevoerd om de zaak draaiend te houden.

Volgens PvdA-Statenlid Naomie Matil moet er snel iets gebeuren, want het gebouw is op het punt gekomen dat de technische staat van de installaties niet meer te verantwoorden valt. Er is ook gekeken of nieuwbouw mogelijk was, in plaats van renovatie, maar de kosten zouden ongeveer op hetzelfde bedrag uitkomen, zo hebben deskundigen berekend.

Honderd procent energie- en CO₂-neutraal

PvdA, GroenLinks, SP en D66 zijn blij dat het nieuwe gebouw duurzaam wordt. Het moet namelijk honderd procent energie- en CO₂-neutraal zijn. 'De provincie gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid', zei Anneloes van Hunnik (GroenLinks). D66'er Ria Oosterop: 'Wij zijn er trots op dat het Provinciehuis het meest duurzame pand van Den Haag zal zijn.' VVD'er Frits Paymans vindt duurzaamheid vooral goed voor de portemonnee. 'Natuurlijk ontkom je er niet aan om te verduurzamen, dat betekent dus ook dat je bespaart.'

"De Zuid-Hollandse belastingbetaler is de klos. Het provinciebestuur is bevangen door een tunnelvisie"
- Henk de Vree - Fractievoorzitter PVV in Provinciale Staten

PVV-fractievoorzitter Henk de Vree vreest het ergste. 'De Zuid-Hollandse belastingbetaler is de klos. Het provinciebestuur is bevangen door een tunnelvisie. Zo is niet gekeken naar het scenario waarin alleen het hoognodige wordt opgeknapt', zegt De Vree. Een werkgroep die zich over de renovatie boog, pleitte bijvoorbeeld ook voor 'herkenbare Zuid-Hollandse elementen in het ontwerp, zoals kleurstelling, wapens van Zuid-Hollandse gemeenten en herkenbare beelden die typisch voor Zuid-Holland zijn'.

Besluit: 29 miljoen euro beschikbaar stellen?

Het provinciebestuur neemt dinsdag tijdens de collegevergadering een besluit over het voorstel om ruim 29 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dat geld is nodig om het project op te starten. Een dag later, tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag, stemmen de Statenleden over het voorstel. De PVV zal in elk geval tegen stemmen, zegt De Vree. 'De PVV zal nooit instemmen met een renovatie die Zuid-Hollanders en ondernemers op enorme kosten jaagt.'