Statenvragen "Duidelijkheid inzake gebruikt beton in Zuid-Hollandse tunnels en andere kunstwerken"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 7-9-2018
Onderwerp : duidelijkheid inzake gebruikt beton in Zuid-Hollandse tunnels en andere
kunstwerken

Toelichting

In een artikel van het Noordhollands Dagblad van 30 augustus 2018 (*) valt te lezen dat de Tweede Coentunnel in Amsterdam mogelijk maanden wordt gesloten om het beton brandveiliger te maken.

Rijkswaterstaat maakte verleden jaar namelijk bekend dat uit laboratoriumtesten was gebleken dat gebruikt beton in nieuwe tunnels minder brandwerend is dan zou moeten. Dit komt, omdat de samenstelling van beton sinds 2008 iets is veranderd.

Voor net opgeleverde tunnels, zoals de Tweede Coentunnel, de Ketheltunnel in de A4 en de tunnel in de A2 bij Maastricht, kan dit de nodige gevolgen hebben.

In deze tunnels zijn megabranden nagebootst om testen uit te voeren. (de test in de Tweede Coentunnel vond deze zomer plaats)
Hoewel er nog geen resultaten bekend zijn, gaat volgens vakblad Cobouw in de bouwwereld het gerucht dat de resultaten overeenkomen met de laboratoriumtesten.

Dit betekent dat bij een megabrand beton sneller afbrokkelt dan verwacht. Volgens Cobouw kan dit resulteren in de bouw van een extra hitteschild. Rijkswaterstaat wil daar nog niet over speculeren en stelt dat in de komende maanden op basis van de onderzoeken moet worden bepaald of en zo ja, welke extra maatregelen in de genoemde tunnels moeten worden genomen.

Voor nieuwe bouwprojecten, zoals de Rijnlandroute zijn de gevolgen nog niet helder, aangezien de onderzoeken naar het te gebruiken beton nog niet zijn afgerond.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de brandveiligheid van Zuid-Hollandse tunnels en eventuele andere kunstwerken, en daarom wil ondergetekende aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

Vragen

1) Kunt u aangeven voor alle in Zuid-Hollands beheer zijnde tunnels of zij het nieuwe beton bevatten? Zo ja, welke en deelt u dan de mening dat het verstandig is om testen in betreffende tunnels te houden, teneinde te bepalen of er maatregelen nodig zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u aangeven wanneer de gevolgen voor de Rijnlandroute helder zijn?

3) Zijn er andere Zuid-Hollandse kunstwerken waar dit nieuwe beton in is verwerkt? Zo ja, welke en bent u van mening dat het verstandig is om ook bij die kunstwerken testen te houden? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Staan er, behalve de Rijnlandroute, nog andere nieuwe Zuid-Hollandse bouwprojecten met tunnels en/of andere kunstwerken in de planning om gebouwd te worden, waarbij dit nieuwe beton wordt gebruikt? Zo ja, bent u bereid om de bouw op te schorten totdat onderzocht is of er eventuele maatregelen moeten worden genomen? Graag een gemotiveerde toelichting.

5) Kunt u aangeven waarom en op welke wijze in 2008 de samenstelling van beton is gewijzigd? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Kan de provincie aan bouwbedrijven voorwaarden opleggen m.b.t. het type beton dat gebruikt wordt in de bouw van tunnels en andere kunstwerken? Zo ja, is dit in het verleden al gebeurd (en met welke resultaten) & bent u dan bereid om bouwbedrijven te adviseren dit type beton niet meer te gebruiken (ook inzake projecten die nu al in de planning staan)? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Kunt u aangeven wat de meerprijs is per km tunnel om een extra hitteschild aan te leggen en of deze kosten (in het geval dat dit noodzakelijk zou zijn bij een provinciale tunnel) voor de rekening van de provincie komen? Graag een gemotiveerd antwoord. 


1. B. Privé (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/tweede-tunnelbuis-coentunnel-mogelijk-maanden-dicht?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter