Statenvragen "Staat provinciale en gemeentelijke bruggen Zuid-Holland"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 17-8-2018
Onderwerp : staat provinciale en gemeentelijke bruggen Zuid-Holland

Toelichting

Op dinsdag 14 augustus 2018 stortte in het Italiaanse Genua de Morandi-brug in, waarbij maar liefst 38 doden vielen en vijftien gewonden, waarvan er negen in levensgevaar verkeren. Uit een artikel van de Telegraaf (*) blijkt dat een dergelijke ramp ook in Nederland kan plaatsvinden.

Volgens hoogleraar Rob Nijsse van de Technische Universiteit Delft ontstaan door vermoeiing of veroudering van het materiaal scheurtjes in het beton en staal, wat onder andere komt omdat bruggen vandaag de dag meer verkeer te verwerken krijgen dan waarvoor ze ontworpen zijn; soms is er een toename zichtbaar van 40% aan vrachtwagen- en autoverkeer.

En in het geval van noodweer (bv. zware windstoten, zoals in Genua), wordt een brug nog meer belast. Daardoor kunnen microscheurtjes uitgroeien tot grote scheuren en in het ergste geval leiden tot instorting, zeker als het onderhoud tekortschiet, aldus hoogleraar Nijsse.

Volgens de hoogleraar kan een “Morandi-scenario” ook in Nederland plaatsvinden. Zo laat hij het volgende optekenen in het betreffende artikel:

“Ik reed laatst over de Van Brienenoordbrug. En zag allemaal zware roestplekken en pitten zitten. Als dit het zichtbare gedeelte is, dan moet het onzichtbare nog erger zijn.”
Hoogleraar Nijsse staat niet alleen. Eerder dit jaar kwamen bv. 212 onderhoudsrapporten naar buiten die een alarmerend beeld gaven van bruggen in en rond Amsterdam.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich dan ook zorgen over de staat van de Zuid-Hollandse bruggen en wil graag het naadje van de kous weten.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven voor alle bruggen die onder provinciaal beheer vallen, of deze wel of niet te maken hebben met achterstallig onderhoud én wat er momenteel gebeurt of gaat gebeuren om eventueel achterstallig onderhoud aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord.
2. Als er provinciale bruggen zijn waar momenteel onderhoud aan plaatsvindt, ligt dat dan op schema? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven voor alle bruggen die onder beheer van Zuid-Hollandse gemeenten vallen, of deze wel of niet te maken hebben met achterstallig onderhoud én wat er momenteel gebeurt of gaat gebeuren om eventueel achterstallig onderhoud aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord.
4. Als er gemeentelijke bruggen zijn waar momenteel onderhoud aan plaatsvindt, ligt dat dan op schema? Graag een gemotiveerd antwoord.
5. Om de hoeveel jaar worden provinciale en gemeentelijke bruggen geïnspecteerd én is de frequentie van inspecties door de jaren heen veranderd? Graag een gemotiveerd antwoord.
6. Als het antwoord op het tweede deel van vraag 5 “nee” is, deelt u dan de mening dat het verstandig is om de frequentie van inspecties te verhogen, aangezien het vrachtwagen- en autoverkeer door de jaren heen is toegenomen? Zo nee, waarom niet? 


1. B. Privé (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) “Dit kan ook ons gebeuren” (Telegraaf, 15-8-2018)