Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207-Zuid, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude-Dorp (PS-vergadering 31-1-2018)

Voorzitter, de PVV is zoals bekend een warm voorstander van investeringen in infrastructuur. De huidige N207 is een van de langste en belangrijkste provinciale wegen in Zuid-Holland, maar kan de verkeersdrukte tussen Gouda en Alpen aan den Rijn niet meer aan. De PVV heeft de afgelopen jaren opgeroepen tot investeringen in deze zo belangrijke weg en heeft ingestemd met de door GS geopperde verbeteringen.

Deze weg wordt nu in etappes opgewaardeerd. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburghlaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeerslast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. En hier worden wij wat terughoudend, voorzitter.

Bij ons bezoek aan deze regio zijn ons heel wat vragen gesteld en suggesties gedaan, en die waren niet nieuw. Hier geef ik u er een aantal:

- Waarom een rotonde in Hazerswoude aanleggen op juist die plek bij de provinciale weg? Die rotonde komt bij de aanliggende woningen zowat door de voorkamer te lopen, terwijl er 50 m verderop ruimte genoeg is.
- Waarom de N209 niet als tunnel door Hazerswoude-Dorp voor diezelfde kosten?
- Waarom geen weg langs Hazerswoude in plaats van er dwars doorheen?
- De economische prognoses voor Boskoop geven al enige tijd een beeld van de teruglopende activiteit. Waarom dan nog zo’n grote investering? Volgens plaatselijke insiders zou een betere bewegwijzering al een aanzienlijke verbetering geven.

Deze en ook andere alternatieven moeten toch op enig moment ook Gedeputeerde Staten bereikt hebben. Zij hebben echter niet geleid tot enige verandering in de plannen. Ook de argumentatie van het hoe en waarom is nooit met ons gedeeld. Het voorstel van GS lijkt eens te meer in beton gegoten, het is slikken of stikken. Dan is de PVV in dit geval toch voor een periode van bezinning en voor kleine, lokale oplossingen in afwachting van de plannen voor 2040. Dus nu even geen PIP.

Dank u wel, voorzitter.