Spreektekst Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude-Dorp (PS-vergadering 25-4-2018)

Voorzitter,

De PVV zal het voorstel van het college in deze vorm niet steunen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburglaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De realiteit is, dat er als gevolg van de voorliggende plannen een forse toename van het verkeer in Hazerswoude-Dorp zal zijn, terwijl dit toch al door de N209 in tweeën gedeeld wordt.

Het doorsnijden van de percelen van de akkerbouwers langs het Noordeinde in Boskoop zal voor deze agrariërs leiden tot aanzienlijke kostenverhogingen en tot een waardevermindering van hun overblijvende land. Zij zullen met hun landbouwvoertuigen door Boskoop moeten rijden om op hun perceel te komen. Dat zal zeer zeker niet leiden tot een verkeersverbetering in Boskoop.

Er wordt een groot stuk van het Bentwoud opgeofferd, tot nu toe een volwaardig recreatiegebied. Hazerswoude-Dorp wordt opgezadeld met een zeer gekunstelde oplossing van de dan ontstane verkeersproblematiek. Deze en nog een aantal andere maatregelen zullen ons krap 40 miljoen euro gaan kosten. Na de realisatie van deze plannen gaan wij in de richting van het jaar 2040 studeren op en werken aan een integrale oplossing voor de verkeersproblemen in deze regio, die mede zijn ontstaan door dit onzalige plan.

Voorzitter, dit is toch precies de omgekeerde volgorde. Als je nu maatregelen gaat nemen, houd het dan bij de noregretmaatregelen. Om er een paar te noemen. Een nieuwe oeververbinding, geen brug, ten noorden van Boskoop zou al leiden tot een aanzienlijke vermindering van de verkeersdruk, ontstaan door de opstoppingen bij de beide hefbruggen. Een verlenging van de opstelstroken bij beide hefbruggen zou ook al bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer.

De PVV is van mening dat er eerst, samen met de betrokken gemeenten en alle andere betrokkenen, overlegd moet worden over een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek in deze regio en dan pas de spade in de grond.

Over het amendement van de SGP en ChristenUnie; wij gaan het amendement niet steunen, omdat daarmee onzes inziens het paard achter de wagen gespannen wordt.

Zou dit amendement echter gaan inhouden dat er vooraf integraal gestudeerd gaat worden, dan kan de PVV daarmee van harte instemmen.

Dank u wel voorzitter.