"Hardinxveldse PVV'er baalt van provincietest in het Engels, Arabisch en Turks" (AD, 6-7-2018)

De Hardinxveldse PVV’er Henk de Vree heeft vragen gesteld in de Provinciale Staten over de Grote Omgevingstest, waarin alle bewoners van Zuid-Holland hun mening kunnen geven over hun leefomgeving.

De Vree vindt het ‘werkelijk onbegrijpelijk’ en ‘volstrekt belachelijk’ dat de test niet alleen in het Nederlands kan worden ingevuld, maar ook in het Engels, Turks en Arabisch.

,,Deelt u de mening dat het volstrekt belachelijk is om de test in andere talen dan het Nederlands aan te bieden, aangezien we in Nederland leven, waar Nederlands wordt gesproken?’’ wil hij weten van de provincie. Daarnaast vraagt de Hardinxvelder om uitleg over de kosten die zijn gemaakt, om de test aan te kunnen bieden. Hij wil weten hoeveel geld er specifiek is uitgetrokken om de test ook in het Engels, Turks en Arabisch aan te kunnen bieden.

De Vree noemt de vertaalde test verder ‘niet verstandig’ voor de ‘broodnodige integratie van onder andere Turkse en Marokkaanse mensen in de Zuid-Hollandse en Nederlandse samenleving.’’