Statenvragen "Buschauffeur Arriva zet passagiers midden op A16 uit bus"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 2-7-2018
Onderwerp : buschauffeur Arriva zet passagiers midden op A16 uit bus

Toelichting:

Uit een nieuwsbericht van ad.nl (*) blijkt dat er circa 15 mensen midden op de A16 uit een bus van Arriva zijn gezet door de chauffeur. De bus, die onderweg was vanaf Kralingse Zoom in Rotterdam naar Dordrecht, stond in een file op de meest rechtse rijbaan van de snelweg, naast de vluchtstrook. De file was ontstaan door een ongeval op de afrit die de betreffende bus zou moeten nemen om de passagiers (volgens de normale route) in Hendrik-Ido-Ambacht veilig af te kunnen zetten.

De chauffeur wilde echter niet terug de snelweg op om te keren en via een omweg naar Hendrik-Ido-Ambacht te rijden. In plaats daarvan wilde hij naar Zwijndrecht, zodat de passagiers daar een andere bus konden nemen vanaf station Zwijndrecht. De reden voor deze bizarre actie was dat de chauffeur op tijd thuis wilde zijn. Dit leverde een woordenwisseling op met de passagiers, waarna zij uit de bus werden gezet met alle mogelijke gevolgen van dien. Arriva heeft laten weten dat er “passende maatregelen’’ worden genomen tegen de chauffeur.

De PVV vind het zeer zorgwekkend dat dit soort dingen kunnen gebeuren, zeker kijkend naar de veiligheid van de passagiers en de verantwoordelijkheid in deze van de buschauffeur.

Vragen:

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Bent u bekend met onderstaand nieuwsbericht?
2. Bent u het met de PVV eens dat de betreffende buschauffeur met zijn actie alle perken te buiten is gegaan en de veiligheid van de passagiers in gevaar heeft gebracht? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Zijn er vanaf de start van de concessie meer incidenten geweest met buschauffeurs, waarbij de veiligheid van passagiers in gevaar is gekomen? Zo ja, graag een overzicht.
4. Welk beleid wordt door Arriva gevoerd met betrekking tot buschauffeurs die over de schreef gaan en is dat toegepast in deze zaak? Graag een gemotiveerd antwoord.
5. Wordt er door Arriva voorlichting aan alle buschauffeurs gegeven m.b.t. gevoerd beleid? Zo ja, op welke manier?
6. Bent u bereid, naar aanleiding van dit ernstige incident om met Arriva in gesprek te gaan, teneinde het vervoersbedrijf te laten onderzoeken op welke punten het gevoerde beleid en de voorlichting aan chauffeurs eventueel verbeterd kan worden? Zo nee, waarom niet?


1. B. Privé (Partij voor de Vrijheid)


BRON

(*) https://www.ad.nl/dordrecht/passagiers-midden-op-a16-uit-de-bus-gezet~a2c1690e/