Spreektekst Voorjaarsnota 2018 & Kadernota 2019-2022 (PS-vergadering 27-6-2018)

“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”

Jean-Claude Juncker, voorzitter Europese Commissie
(Der Spiegel, 27 december 1999)

Europa maakt dat duidelijk door de vele besluiten die worden genomen zonder serieus rekening te houden met de effecten daarvan per land of goed te luisteren naar de bevolking. Ieder land is anders. Enkele landen, zoals Hongarije en Groot Brittanie zijn wakkergeschud. In Nederland gaat het niet anders. In Nederland is is echt iedere provincie anders. De problemen in Drente zijn van een andere orde dan die in druk bevolkte provincies als Zuid- en Noord-Holland. Maar luisteren naar de bevolking? Nee, zelfs in Zuid-Holland laten we het gewoon gebeuren om bewoners tegen de provincie in het harnas te jagen. Windmolens, bomenkap of herindelingen. Zolang er geen grote opstand komt dendert dit college van GS en haar aanhang gewoon door.

Ook is duidelijk dat Europa met haar open grenzen en de suffe bescherming van de buitengrenzen voor veel verwarde mensen heeft gezorgd. Of zijn het toch gewoon islamitische terroristen uit landen aan de andere kant van de Middenlandse zee? De afgelopen jaren zijn we niet alleen overspoeld met mensen die in Nederland hun geluk zoeken. Nee, ook vele criminelen hebben dat pad bewandeld met zelfs aanslagen van verwarde personen in Nederland als gevolg. War doen we daaraan…..praten, nog eens praten en vervolgens niets. De boten stromen binnen met nieuwe illegalen en hun dure mobieltjes. De weg naar Nederland weten ze met de routeplanner moeiteloos te vinden. En in Nederland krijgen we ze niet teruggestuurd. Sterker nog….het pamperen gaat gewoon door. Ook in Zuid-Holland.

Terug naar de cijfers. Eén ding hebben alle provincies gemeen. Dat zijn de opgebouwde reserves. In Zuid-Holland opgelopen tot ruim driekwart miljard. Dat is 750 gevolgd door 6 nullen. De PVV fractie vindt dit absurd hoog. We voorspellen nu al jaren dat er vele tientallen miljoenen ruimte zit in de begroting. Met een beetje hulp van het Rijk was in 2017 sprake van overschot van ruim 100 miljoen, waarvan het meeste geld snel door het college is ingepikt voor diverse projecten.

De PVV steunt versneld investeren in het wegennet. De PVV verzoekt het college te onderzoeken of er naar ruimte structureel verlagen opcenten, onderzoek financiële ruimte binnen Z-H voor de extra inprikker voor Den Haag (Beatrixlaan Rijswijk, tussen Delft A4 en Den Haag). Met de aanleg daarvan wordt meteen gewerkt aan het wegwerken van de slechte luchtkwaliteit in die omgeving.

We snappen het versneld wegwerken van afschrijvingen. We steunen de extra gelden voor ons erfgoed. Maar u kent ons: we snappen niet dat er zoveel geld wordt gestopt in allerlei windvaan en nep groenprojecten.

De PVV stelt voor om geld vrij te maken voor de boeren van het Project Buijtenland van Rhoon, waar nog steeds 20 agrariërs niet akkoord zijn gegaan met het voorliggende plan. De PVV stelt voor om geld vrij te maken voor meer veiligheid in parken en recreatiegebieden. De parken in gemeenten zoals Dordrecht, Rotterdam en Den haag zijn na in de avonduren niet meer toegankelijk voor vrouwen. Vele vrouwen worden vooral door groepen nieuwe Nederlanders lastiggevallen. Ze worden met het grootste gemak voor hoer uitgemaakt. Nog even en dan is rokjesdag in Nederland verleden tijd.

De PVV fractie blijft van mening dat gelden die overblijven zoveel als mogelijk terug moeten naar de belastingbetaler. We vragen het college met een serieus voorstel te komen om de opcenten met een aanvaardbaar percentage te verlagen. Indien nodig zullen we daarvoor in tweede termijn middels een motie en/of amendement mee komen.

Nu we aan het einde komen van deze Statenperiode, vindt de fractie het goed om terug te kijken. Niet naar de cijfers, maar naar de bestuursstijl. Het dualisme is begin deze eeuw ingevoerd. De PVV zou graag willen laten onderzoeken of het dualisme in de provincie werkt en ook daadwerkelijk tot successen heeft geleid. Indien nodig dienen we hiertoe in tweede termijn een motie in.

Voor zover voorzitter.