Spreektekst Kaderbesluit/Kadernota (Cie Verkeer & Milieu 6-6-2018)

Voorzitter,

Dit nu voorliggende kaderbesluit is naar de mening van de PVV zeker geen trendbreuk met de tot nu toe gebruikelijke investeringspolitiek van dit College. Er wordt evenals in voorafgaande jaren binnen het PZI nijver heen en weer geschoven met bedragen. Een aantal daarvan komen op de goede plek terecht.

De aanpak van de A12 vinden wij een goede zaak en de extra 30 mio investering lijkt ons zeer wel verdedigbaar. Lightrail is een onmisbare schakel in het streven naar de best bereikbare provincie. De 20 mio voor de Hoekse Lijn is dan ook geen weggegooid geld. Ligt hier niet het gevaar om de hoek, dat wij via MRDH mede opdraaien voor bijv. Rotterdamse tekorten?

De uitbreiding van het budget voor de Rijnlandroute is onder meer bestemd voor de realisatie van het snelfietspad Leiden-Katwijk, waarmee wij in een eerder stadium reeds hebben ingestemd.

Een extra reservering op dit moment van 20 mio voor de Duinpolderweg is voor de PVV echt een brug te ver.

Wij hebben uit dit kaderbesluit niet de indruk gekregen, dat er een omslag is gemaakt van onderhoud en verbetering van bestaande projecten naar investering in nieuwe projecten. Het is totaal niet ambitieus. De PVV gaat dit besluit dan ook niet steunen.

Desalniettemin willen wij de geachte Gedeputeerde, mede naar aanleiding van een vraag aan de PVV van zijn kant om dan eens een project te noemen dat ter hand zou kunnen worden genomen, de N210 onder de aandacht brengen. De weg met de hoogste I/C verhouding in Nederland. Ook een inprikker bij de PB laan hier in Den Haag zou een aardig project zijn.

Voorzitter, nog een vraagje aan de Gedeputeerde: zou het mogelijk zijn om bij alle infraprojecten waar de provincie bij betrokken is op een duidelijk zichtbaar bord te vermelden wat de kosten van het onderhavige project zijn? Lijkt de PVV een mooi gebaar in richting van de belastingbetaler om te worden geïnformeerd waar zijn goede geld aan uitgegeven wordt.

Dank u wel voorzitter.