Schriftelijke vragen ''Gezonde bomen uit Estland belanden in Nederlandse verbrandingsovens''

Schriftelijke vragen ''Gezonde bomen uit Estland belanden in Nederlandse verbrandingsovens''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 7-12-2020

Toelichting

Uit onderzoek van Argos, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het internationale onderzoekscollectief Money to Burn blijkt dat hout uit bossen in Estland ook in Nederlandse biomassacentrales verdwijnen. Hierbij gaat het bv. om volledige bomen als witte elzen en wilgen. (*)

Opvallend, aangezien voorstanders van biomassa altijd het hardst roepen dat alleen zaagresten en resthout gebruikt worden voor het maken van zogeheten ‘pellets’. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt daarvoor een duurzaamheidscertificaat verplicht dat garandeert dat alleen hout uit ‘onvermijdelijke reststromen’ als brandstof wordt gebruikt.

Maar onder genoemde reststromen vallen dus ook hele boomstammen, waaronder van gezonde bomen.

Volgens pelletproducent Graanul Invest is niet te achterhalen hoeveel bomen precies terechtkomen in Nederland, maar het bedrijf exporteerde in 2019 voor ruim honderd miljoen euro naar ons land. De kans is dus groot dat boomstammen van gezonde bomen uit Estland ook in Zuid-Hollandse verbrandingsovens terecht zijn gekomen en dan hebben we het nog niet eens over andere landen waar boomstammen vandaan komen.

Deze onsmakelijke handel is niet zonder gevolgen, aangezien tussen 2014 en 2019 de jaarlijkse afname van het bosoppervlak in Estland verdubbelde. Dat blijkt uit analyse van gegevens van dataplatform Global Forest Watch en de Universiteit van Maryland, Google en NASA.

Tevens kost deze gang van zaken de Nederlandse belastingbetalers ook nog eens miljarden euro’s; Nederlandse kolencentrales kregen namelijk sinds 2013 al ruim 3,5 miljard euro subsidie voor het verstoken van biomassa.

Bovendien lijkt het aandeel van energie uit het zeer omstreden biomassa gebruikt te worden om de zeer marginale energieopbrengst van eveneens subsidie slurpende windturbines te verhullen.  

Zo stelt het CBS dat biomassa in 2019 goed was voor iets meer dan 5% van het bruto energetisch eindverbruik, terwijl hernieuwbare bronnen in zijn totaliteit goed waren voor 8,6%. Biomassa, oftewel vieze houtstook, voert daarmee de energietransitie aan.

Tevens geeft men aan dat het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland in 2019, vergeleken met 2018, met 16 procent is gegroeid, maar deze toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een groter verbruik van biomassa. (**)

De PVV is van mening dat biomassa nooit de stempels ‘hernieuwbare energie’ en ‘duurzaam’ zou mogen hebben, aangezien er sprake is van verbranden van gezonde bomen en aantasting van het milieu; bij de verbranding van biomassa wordt per eenheid geproduceerde energie 16 procent meer CO2 dan bij steenkool en 94 procent meer dan bij gas uitgestoten. (***)

Ondergetekende wil graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat boomstammen van gezonde bomen uit Estland in Nederlandse en dus ook Zuid-Hollandse verbrandingsovens verdwijnen, met alle gevolgen van dien voor de bossen, het milieu en de energiezekerheid? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u nagaan voor 2019 en 2020 hoeveel boomstammen van gezonde bomen (uit binnen- en buitenland) in Zuid-Hollandse verbrandingsovens zijn beland? Mochten deze gegevens niet voor u herleidbaar zijn, bent u dan van mening dat alles op alles moet worden gezet door bv. het Rijk en de biomassacentrales om dat bij te houden? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het genoemde onderzoek opnieuw duidelijk maakt dat zo snel mogelijk van biomassa moet worden afgestapt en alle subsidies moeten worden geschrapt? Zo ja, bent u bereid dat duidelijk richting het Rijk te communiceren? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat biomassa absoluut niet de stempels van ‘duurzaam’ en ‘hernieuwbare energie’ hoort te krijgen, kijkende naar de vele nadelen voor de natuur en het milieu? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u de mening, kijkende naar het grote aandeel dat biomassa heeft in de groei van het gebruik van hernieuwbare energie, dat als biomassa geschrapt zou worden, hernieuwbare energie volstrekt door het ijs zakt en de energietransitie alleen kan slagen door in te zetten op kernenergie en aardgas? Zo nee, waarom niet?

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/money-to-burn/2020/beschermd-bos-belandt-in-energiecentrales.html

(**) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/22/verbruik-hernieuwbare-energie-met-16-procent-gegroeid

(***) https://www.trouw.nl/opinie/tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden~bc634523/